Pasaulio lietuvių sporto žaidynės – Amerikos lietuvis

Amerikos Lietuvis (pdf)

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/al-plsz/