Kontaktai

Contact us

Laurynas R. Misevičius,  Chairman of the Board
rytupakrante@yahoo.com
6411 N. Amherst Street, Portland, OR 97203-4045, JAV-USA.
Tel. 360-719-7172, fax 360-397-6779

ŠALFASS organizacijos valdyba

Laurynas R. Misevičius, pirmininkas
larrykaunas@yahoo.com, 203-895-7147

Arūnas Čygas, pirmininko pavaduotojas
Cygasr@gmail.com, 416-371-9655

Deivis Pavasaris, Rytų apygardos pirmininkas
Deivis_Pavasaris@yahoo.com, 718-909-9898

Aurimas Matulevičius, Vidurio Vakarų apygardos pirmininkas
aurimas23@yahoo.com, 630-999-5312

Rimas Kuliavas, Kanados apygardos pirmininkas
rimas@kuliavas.com

Aleksas Lauraitis, Iždininkas JAV
708-489-2941

Arūnas Morkūnas, Iždininkas Kanadoje
ajmorkunas@rogers.com

Stasys Kuliavas, Krepšinio sekcijos vadovas
stasys.kuliavas@gmail.com

Gintautas Garsys, Tinklinio sekcijos vadovas
GGarsys@gmail.com, 508-353-5079

Visvydas Matulis, Šachmatų sekcijos vadovas
Vidas@GeneralRemodelingGroup.com, 240-899-9949

Arvydas Bubulis , Valdybos sekretorius
arvisb@hotmail.com, 561-574-0027

Vidas Tatarūnas, Atstovas masinės informacijos priemonėms
vtatarunas@gmail.com, 1-440-212-2622

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/kreipkites/