Kontaktai

Contact us

ŠALFASS valdyba
Stasys Kuliavas, Prezidentas
stasys@salfass.org
 
Paulius Riškus, Vice Prezidentas/Krepšinio sekcijos vadovas
 
Antanas Riškus, Narys
 
Pete Titas, Narys
 
Rasa Mitrulevičienė, Iždininkė JAV
 
Danielius Šarūnas, Iždininkas Kanadoje
danielius@salfass.org
 
Marius Čepulionis, Valdybos sekretorius

ŠALFASS Regioninės Apygardos

Deivis Pavasaris, Rytų apygardos pirmininkas
 
Aurimas Matulevičius, Vidurio Vakarų apygardos pirmininkas
 
Stasys Kuliavas, Kanados apygardos pirmininkas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/kreipkites/