Kontaktai

Contact us

ŠALFASS organizacijos valdyba

 

Laurynas R. Misevičius, Chairman of the Board
sportas@salfass.org
6411 N. Amherst Street, Portland, OR 97203-4045, JAV-USA.
Tel. 360-719-7172, fax 360-787-2022

larrykaunas@yahoo.com, 203-895-7147
Stasys Kuliavas, pirmininko pavaduotojas
stasys.kuliavas@gmail.com,
Deivis Pavasaris, Rytų apygardos pirmininkas
Deivis_Pavasaris@yahoo.com, 718-909-9898
Aurimas Matulevičius, Vidurio Vakarų apygardos pirmininkas
aurimas23@yahoo.com, 630-999-5312
Kazimieras Deksnys, Kanados apygardos pirmininkas
kdeksnys@gmail.com, 905-332-6006
Rasa Mitrulevičienė, Iždininkė JAV
rasamaja@gmail.com
Arūnas Morkūnas, Iždininkas Kanadoje
ajmorkunas@rogers.com
Paulius Riškus, Krepšinio sekcijos vadovas
pwriskus@gmail.com
Gintautas Garsys, Tinklinio sekcijos vadovas
GGarsys@gmail.com,
Visvydas Matulis, Šachmatų sekcijos vadovas
Vidas@GeneralRemodelingGroup.com,
Arūnas Čygas, Valdybos sekretorius
Cygasr@gmail.com, 416-234-0998
Vidas Tatarūnas, Atstovas masinės informacijos priemonėms
vtatarunas@gmail.com, 440-212-2622

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/kreipkites/