Apie ŠALFASS

About LAUNA

Jūs svečiuojatės Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sporto Sąjungos (ŠALFASS) interneto puslapyje. Visoje Šiaurės Amerikoje įvairiose sporto šakose dalyvauja apie 1 000 ŠALFASS narių.

Prašome toliau domėtis mūsų svetainės informacija apie sportą Jūsų apylinkėse ir kreipkitės į sporto klubus arba atskirų sporto šakų vadovus. ŠALFASS-ai gali priklausyti visi lietuvių kilmės arba mišrių šeimų žmonės.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/about/

Lietuvos sporto enciklopedija – Apie ŠALFASS

Lietuvos sporto enciklopedija – Apie ŠALFASS Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, ŠALFASS (1947-65 Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas, Vyr. FASK), visuom. organizacija, vienijanti Š. Amerikos liet. sporto klubus, koordinuojanti jų veiklą, organizuojanti geriausių Š. Amerikos lietuvių sportininkų išvykas rungtyniauti į kitus žemynus, šalis, palaikanti ryšius su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB), Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ALFAS) …

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos Statutas

Valentino Aleksos 2019 m. parengtas Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos įstatų projektas pristatytas lapkričio 9 d. įvykusiame Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos suvažiavime. Priimtas 2020 m. ŠALFASS virtualiame suvažiavime spalio 24 d. ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGOS ĮSTATAI Bendroji dalis 1.1. Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo …