ŠALFASS elects a new President and Board of Directors

ŠALFASS elects a new President and Board of Directors

Following its Annual General Meeting on November 11, 2023, the SALFASS general membership elected a new President and Board of Directors.

Continuing his 13-year tenure serving on the Board of Directors (formerly as the Chair of the Basketball Committee, and most recently over the last 10 years in the role of Vice-Chair) Stasys Kuliavas was unanimously elected to take over the organization’s Presidency. He takes the helm from Laurynas Misevicius, who served in the role since 2007.

Also unanimously elected to the Board of Directors were: Matas Anuzis, Marius Cepulionis, Rasa Mitruleviciene, Antanas Riskus, Paulius Riskus, Danielius Sarunas, and Pete Titas.

Longtime ŠALFASS board members, Arūnas Čygas, Rimas Kuliavas, and Arūnas Morkūnas, were thanked for their decades of service to the organization.

The 72nd Annual SALFASS Games will be held in Toronto, Canada, from May 17-19, 2024. More information to follow.

Išrinktas naujasis ŠALFASS prezidentas ir valdyba

2023 m. lapkričio 11 d. vykusiame kasmetiniame visuotiniame susirinkime ŠALFASS  nariai išrinko naują organizacijos prezidentą ir valdybą.

ŠALFASS prezidentu vienbalsiai išrinktas Stasys Kuliavas, kuris pastaruosius tryliką metų buvo organizacijos valdybos narys  (anksčiau – Krepšinio komiteto pirmininkas, o pastaruosius 10 metų ėjo pirmininko pavaduotojo pareigas).  Iki šiol šias pareigas ėjo Laurynas Misevičius, kuris prezidentu buvo išrinktas 2007 m.

ŠALFASS valdybos nariais vienbalsiai išrinkti: Matas Anužis, Marius Čepulionis, Rasa Mitrulevičienė, Antanas Riškus, Paulius Riškus, Danielius Šarūnas ir Pete Titas.

Dėkojame pareigas ŠALFASS valdyboje baigusiems Arūnui Čygui, Rimui Kuliavai ir Arūnui Morkūnui už jų asmeninį indėlį ir dešimtmečius trukusį darbą organizacijoje.

72-osios kasmetinės ŠALFASS žaidynės vyks 2024 m. gegužės 17-19 d. Toronte, Kanadoje. Daugiau informacijos – netrukus. 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-elects-a-new-president-and-board-of-directors/