„Žalgirio” parama

Spaudoje pasirodžius vis daugiau pavojaus signalų ir didelį susirūpinimą keliančių publikacijų apie sunkią legendinio Kauno „Žalgirio”  krepšinio klubo finansinę padetį bei gavus tiesioginį VsI „Kauno „Žalgirio” rėmėjas” prašymą, buvę kauniečiai, JAV kurį laiką gyvenantys lietuviai: dabartinis stambiausios išeivijoje Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjjimo ir Sporto Sąjungos (ŠALFASS) Centro Valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius bei šios organizacijos Rytų apygardos vadovas ŽIlvinas Bublis ėmėsi iniciatyvos skubiai ieškoti paramos savo mylimai komandai užjūryje. Šį savaitgalį išsiuntinėta tūkstančiai žinučių sportui neabejingiems Amerikos lietuviams el. paštu, į šį projektą įsijungė Čikagos Lietuvių Krepšinio Lyga, tikimasi netrukus pervesti į „Žalgirio” rėmėjo sąskaitą pirmasias suaukotas lėšas. Ir Lietuvoje gyvenantys šios komandos gerbėjai pradėjo rinkti pinigus kauniečiams, kad nors kažkiek prisidėti prie mūsų visų širdžiai artimo krepšinio klubo išlaikymo. Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančių Kauno „Žalgirio” gerbėjų prašome aukas siųsti c/o Žilvinas Bublis – Lithuanian-American Community/NJ sports club vardu adresu 510 Avenel Str. Apt. # 10, Avenel NJ 07001. Visi surinkti pinigai bus tiesiogiai persiųsti per „Washington Mutual“ banką į organizacijos VsI „Kauno„Žalgirio” rėmėjas” sąskaitą AB SEB Lietuvoje. Laurynas yra suderinęs su vietiniu “Washington Mutual” filialu, kad pelno nesiekiančios visuomeninės įstaigos – JAV Lietuvių Bendruomenės (anglų k. Lithuanian American Community, Inc.) vardu atliekant bankinį pavedimą į Lietuvą ši paslauga bus nemokama. Visų aukotojų sąrašai su nurodytomis sumomis bus nusiųsti tiesiai Kauno „Žalgiriui”. Ačiū visiems iš anksto už garsiausio visų laikų Lietuvos krepšinio klubo palaikymą šiuo sudėtingu laikotarpiu, juk tik mūsų tautos vienybėje – galybė!

VsI „Kauno „Žalgirio” rėmėjas” laiškas-prašymas:
 Krepšinio klubas Kauno „Žalgiris“, jau 65-erius metus vienijantis visus lietuvius, šio sunkmečio laikotarpiu susidūrė su rimtomis finansinėmis problemomis, kurios verčia kelti išlikimo klausimą. Kauno „Žalgiris“ – tai komanda, garsinanti Lietuvos vardą visame pasaulyje, komanda, suvienijanti lietuvius, kad ir kuriam pasaulio krašte jie bebūtų, komanda, be kurios Lietuvos krepšinis nebūtų toks, koks yra dabar, be to, daugelis lietuviu ne neįsivaizduoja Lietuvos be „Žalgirio“. „Žalgirio“ pergalės vienijo lietuvius ilgus metus, o dabar kviečia Jus, prisiminus malonias praeities pergales, vėl susivienyti ir, pagal savo finansines galimybes, palaikyti šią krepšinio komandą skiriant (nors ir nedidelę) paramą. Tuo pačiu norime padėkoti  įvairiose pasaulio šalyse gyvenantiems tautiečiams už gerus norus ir gražius žodžius, kurių sulaukėme pataruoju metu. Tikime, kad visų mūsų pastangų dėka, „Žalgiris” džiugins pergalėmis ir garsins Lietuvos vardą dar daugybę metų!  

Visi kartu – už „Žalgirį“!   Visada Jūsų, Kauno „Žalgiris“

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/%e2%80%9ezalgirio%e2%80%9d-parama/