Darbo grupė IX pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

 DĖL darbo grupės sudarymo

 2012 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 214

Vilnius

Siekdamas įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 (Žin., 2011, Nr. 130-6150), 2.5.5 priemonę „Skatinti užsienio lietuvius tęsti sporto tradicijas – dalyvauti pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje“:

1. Sudarau šią darbo grupę IX pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, įvyksiančioms 2013 m. birželio 27–30 d. Lietuvoje, Klaipėdoje, organizuoti (toliau – darbo grupė):

Artūras Melianas               –   vidaus reikalų ministras (darbo grupės vadovas);

Klemensas Rimšelis           –   Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius (darbo grupės vadovo pavaduotojas);

Vaidas Bacys                    –   švietimo ir mokslo viceministras;

Raimonda Balnienė           –   Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė;

Saulius Balnionis               –   Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininkas;

Vida Bandis                      –   Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje;

Vytautas Grubliauskas       –   Klaipėdos miesto savivaldybės meras;

Audrius Klišonis                –   sveikatos apsaugos viceministras;

Rimantas Kveselaitis         –   Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas;

Stasys Kuliavas                 –   Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos sporto koordinatorius;

Nijolė Laužikienė                   –   Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorė;

Jonas Liesys                     –   Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas;

Laurynas R. Misevičius     –   Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos centro valdybos pirmininkas;

Jonas Mažintas                 –   Lietuvos aeroklubo prezidentas;

Jonas Mickus                    –   Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas;

Vytas Nėnius                           –   Lietuvos sporto draugijos  „Žalgiris“ prezidentas;

Artūras Poviliūnas                    –   Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas;

Gediminas Rutkauskas             –   kultūros viceministras;

Audrius Siaurusevičius              –   Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinis direktorius;

Asta Skaisgirytė-Liauškienė     –   užsienio reikalų viceministrė;

Bronislavas Vasiliauskas           –   Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas;

Rimvydas Vaštakas                  –   susisiekimo viceministras;

Linas Vingelis                           –   Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Socialinės aplinkos skyriaus patarėjas.

2. Pavedu:

2.1. darbo grupei – iki 2012 m. spalio 1 d. parengti IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių priemonių planą ir organizuoti jo įgyvendinimą;

2.2. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – ūkiškai ir techniškai aptarnauti darbo grupę.

3. Leidžiudarbo grupei prireikus pasitelkti ekspertų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovų.

 

 

 

Energetikos ministras,

Pavaduojantis LR Ministrą Pirmininką                                               Arvydas Sekmokas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/darbo-grupe-sporto-zaidynems/