DĖL XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ PERKĖLIMO

DĖL XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ PERKĖLIMO


Pasaulio lietuvių sporto žaidynės – senas ir gilias tradicijas turintis išeivijos lietuvių sporto
renginys, populiarus tarp tautiečių. Pasaulio lietuvių sporto žaidynės telkia užsienio lietuvius –
neleidžia atitrūkti nuo savo ištakų, padeda išlaikyti ryšį su Tėvyne. X pasaulio lietuvių sporto žaidynių
metu vykusiame forume buvo nuspręsta XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes surengti 2021 m. liepos
1–4 d. Druskininkuose ir prašyti Lietuvos Respublikos Prezidento būti žaidynių globėju.
Besirengiant XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms 2019 m. birželio 4 d. Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 119 buvo sudaryta žaidynių organizavimo darbo
grupė.
Prasidėjus COVID-19 viruso pandemijai pasaulyje į 2021 m. buvo perkelti daugelis
tarptautinių (įskaitant ir sporto) renginių ir ne tik tų, kurie buvo suplanuoti Lietuvoje: SELL žaidynės,
Tokijo olimpinės žaidynės (2021 m. liepos 23 – rugpjūčio 8 d.), Tarptautinė fizikos olimpiada (tiksli
data dar derinama), Olimpinis krepšinio atrankinis turnyras (2021 m. bus surengtas tarp birželio 22-
osios ir liepos 4-osios), Europos universiada ir kt. Su visų šių renginių organizavimu susiję ir
valstybės biudžeto įsipareigojimai, kurių dalis persikelia į ateinančius metus. Vis dar yra galimybė
sulaukti pakartotinos viruso bangos, ir dar nėra aišku kada bus atstatytas judėjimas tarp Europos ir
kitų kontinentų.
Akivaizdu, kad kovojant su viruso pandemija valstybė skyrė reikšmingą dalį lėšų siekdama
gelbėti verslą, darbdavius ir darbuotojus. Žalos dydį bus galima įvertinti praėjus tam tikram laikui.

Atsižvelgiant į esamą situaciją, į tai, kad 2021 m. vasarą viso pasaulio dėmesys
susikoncentruos į Tokijo olimpinių ir paralimpinių žaidynių arenas, siūlome svarstyti dėl XI pasaulio
lietuvių sporto žaidynių perkėlimo į 2022 m. liepos birželio 30 – liepos 3 d. (galimos ir kitos datos).
Prašome darbo grupės narių raštu pateikti nuomonę dėl XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių
perkėlimo iki 2020 m. gegužės 15 d. adresu Dalia.Galnaityte@smm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/del-xi-pasaulio-lietuviu-sporto-zaidyniu-perkelimo/