Išeivijos sporto klubai enciklopedijoje

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJA
DĖL LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS

Lietuvos sporto enciklopedijos (LSE) pirmąjį tomą (A–K) numatyta paskirti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui ir išleisti 2009 m. iki Vilniuje organizuojamų VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių.

Leidinio rengimo darbai jau eina į pabaigą. Straipsnių priėmimą reikia užbaigti iki gruodžio 31 d., tačiau lieka nemažai neišspręstų problemų. Viena iš jų – trūksta didelės dalies informacijos apie išeivijos sporto klubus. Primename, kad patekti į LSE gali visi išeivijos sporto klubai, kurie veikia ne mažiau kaip 10 metų. Pridedame metodinę rekomendaciją, kokia turi būti straipsnio struktūra.

Taip pat pranešame, kad nuo 2008 m. lapkričio 26 d. adresu www.lse.lt pradės veikti internetinė Lietuvos sporto enciklopedija, kurioje per specialią paiešką rasite Jus dominančius LSE redakcijos suredaguotus ir redaguojamus straipsnius su galimybe prie kiekvieno straipsnio pateikti pastabas ir pasiūlymus. Be to, ši internetinė svetainė padės Jums nepraleisti pažįstamų sporto žmonių gimtadienių ar jubiliejų. Tikimės, kad ši internetinė enciklopedija bus naudinga visai sporto visuomenei ir prisidės prie Lietuvos sporto enciklopedijos leidinio kokybės pagerinimo.

Daugiau informacijos apie enciklopediją galite rasti interneto svetainėje www.lse.lt .
Priedas – LSE straipsnių struktūra ir metodinės rekomendacijos autoriams.

Pagarbiai
LSE vyr. redaktorius S. Stonkus

/Šio laiško pdf/

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS STRAIPSNIŲ STRUKTŪRA
IR METODINĖS REKOMENDACIJOS AUTORIAMS
Sporto klubas
1. Pavadinimas.
2. Vieta (jeigu neaišku iš pavadinimo).
3. Įkūrimo data (gali būti tik metai), veiklos metai (jeigu nebeveikia).
4. Įkūrėjai, iniciatoriai ir priežastys, lėmusios klubo įkūrimą.
5. Veiklos kryptis (sporto šakos, komandų skaičius, jų dinamika, sportininkų ir trenerių dinamika).
6. Veiklos istorija.
7. Žymiausios komandos, jų laimėjimai (jeigu komandos atitinka kriterijų, jos aprašomos atskirais straipsniais, o į tuos straipsnius duodamos nuorodos).
8. Žymiausi sportininkai, jų laimėjimai, treneriai (visur nurodyti laikotarpius).
9. Masiniai, tradiciniai ir kt. sporto renginiai.
10. Vadovai (su vadovavimo metais).
11. Bibliografija.
12. Straipsnio autorius (-iai).
Iliustravimas
1–3 iliustracijos (tarp jų emblema, vėliava).

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/iseivijos-sporto-klubai-lietuvos-sporto-enciklopedijoje/