Lake Tahoe įvyko ŠALFASS slidinėjimo varžybos

Lake Tahoe įvyko ŠALFASS slidinėjimo varžybos ir PLSŽ slidinėjimo olimpiada

/su padėka Draugui, Lithuanian World Wide Daily /

Kovo 22-27 dienomis kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) slidinėjimo varžybomis vyko ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (PLSŽ) slidinėjimo olimpiada nuostabiojeHeavenly Valley, Lake Tahoe, California valstijoje. Šiame sporto renginyje dalyvavo daugiau nei šimtas dalyvių – nuo 6 iki 88 metų, iš JAV, Kanados ir Lietuvos; iš jų 68 lenktyniavo.

Pagrindiniai sporto šventės rengėjai iš Lietuvos pusės buvo Lietuvos kalnų slidinėjimo mėgėjų asociacijos (LKSMA) prez. Algis Kepežėnas, LKSMA fondo pirmininkas Dailius Miseikis ir LKSMA valdybos narys Algis Valantiejus.

Iš ŠALFASS pusės rengėjai buvo ŠALFASS slidinėjimo skyriaus pirmininkas dr. Jonas Prunskis, vicepirmininkas Edis Mickus ir sekretorius dr. Vytas Saulis.

Olimpiadai buvo ruošiamasi dvejus metus. Per tuos metus Vilniuje įvyko du valdybos posėdžiai, kuriuose dalyvavo ir dr. Prunskis. Ruošiant varžybas tarp JAV ir Lietuvos vyko susirašinėjimas el-paštu, pokalbiai telefonu.

daugiau …

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/lake-tahoe-ivyko-salfass-slidinejimo-varzybos/