Lengvosios atletikos varžybos Clevelande

SALFASS-gos CENTRO VALDYBA Rastas Nr. 25-B/09
c/o Algirdas Bielskus, gen. sekr. 2009 m. rugpiucio 21d.

Tradicines Clevelando LSK Zaibo lengvosios atletikos varzybos ir 2009 metu SALFASS pirmenybes vyks 2009 m. rugsejo 12d., sestadieni, Villa Angela – St. Joseph High School stadione, Lake Shore Blvd. ir East 185-th Street sankryzioje, Cleveland, Ohio.

Varzybas vykdyti numatoma siose klasese: vyru (19-29 m. imtinai), moteru (17-29 m.), Jauniu A (17-18 m.), jauniu ir mergaiciu B (15 – 16 m.), berniuku ir mergaiciu C (13 – 14 m.), D (11 – 12m.), E (9-10 m.), F “molekuliu”(7 – 8 m), G Ätomu”(6m. ir jaunesniu) ir visu klasiu vyru ir moteru veteranu (“Masters”) – 30 – 34m., 35 – 39 m. ir t.t. kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija – pagal dalyvio amziu 2009 m. gruodzio 31 d. Vyru, moteru ir veteranu – pagal dalyvio amziu varzybu diena.

Varzybu pradzia – 1:30 val. Registracija – nuo 12:30 val. r.

Galutinis varzybu formatas bus nustatytas pasibaigus registracijai.

Isankstine registracija – iki rugsejo 7d. imtinai, siuo adresu: Algirdas Bielskus, 18621 Neff Rd., Room C-208, Cleveland, OH 44119-3018, USA. Tel: 216-481-3785. E-mail: vciurlionis@msn.com Website: www.zaibas.org .

Atliekant isanstine registracija, prasome pranesti bent apytikri jusu dalyviu skaiciu bei amziu. Kiekvienu atveju, praneskite mums jusu nuosprendi.

Galutine registracija bus priima varzybu diena, vietoje.

CLEVELANDO LSK ZAIBAS
SALFAS CENTRO VALDYBA

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/lengvosios-atletikos-varzybos-clevelande/