Lietuviškas šachmatų turnyras

Šių metų lapkričio 23-ią dieną, 14 val., vyks lietuviškas šachmatų turnyras Klyvlendo lietuvių salėje, 877 East 185’th Street, Cleveland, OH 44119. Susidomėjusius prašome registruotis pas Visvydą tel. (240) 899-9949 arba el. paštu Vidas@GeneralRemodelingGroup.com.
klevelandklubas
Tai vyks iš karto po iškilmingų ŠALFASS (Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungos) suvažiavimo užbaigiamųjų pietų. Norinčius prieš turnyrą papietauti, kviečiame atvykti 12 val.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/lietuviskassachmatuturnyras/