PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2020 Nr.1

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2020 Nr.1

LR prezidentūroje įteikti apdovanojimai pasaulio lietuviams

2019 metų pabaigoje LR prezidentūroje buvo įteikti apdovanojimai pasaulio lietuviams, prisidėjusiems prie šalies žinomumo ir gerovės.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad LRT pristatyta nominacija už lietuvių pasaulyje telkimą atiteko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės inicijuotai visame pasaulyje veikusiai pilietinei iniciatyvai „Mūsų metas DABAR“. Ši akcija prisidėjo prie rinkėjų aktyvumo už Lietuvos ribų 2019-aisiais metais: aktyvumas išaugo tris kartus ir paskatino atskiros užsienio lietuvių apygardos steigimą artėjantiems rinkimams. Apdovanojimas įteiktas PLB valdybos nariui, pilietinei iniciatyvai koordinuoti įsteigtos specialiosios PLB komisijos „DABAR 2019“ pirmininkui Rimvydui Baltaduoniui.

 

 

 

Įsteigtas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ateities fondas

Sausio 11 d. PLB pirmininkė Dalia Henke pasirašė sutartį  su Lietuvių Fondu dėl PLB ateities fondo įsteigimo.

Fondo tikslas – panaudoti palūkanas užtikrinti Lietuvių Chartoje ir PLB Konstitucijoje numatytų tikslų ir uždavinių vykdymą siekiant išsaugoti lietuvybę. Vienas
iš svarbiausių istorinių tikslų yra išlaikyti lietuvių kalbos mokymą pagal vieningą švietimo sistemą išeivijoje.

Fondo įsteigimui surinkta 13 tūkst. JAV dolerių.

Fondo įkūrimui aukojo:

5 tūks. JAV dolerių:

Vida Bandis

1 tūkst. JAV dolerių:

Jūratė Caspersen

Dalia, Melanie ir Jonas Henke

Gintaras Karosas

Ramūnas ir Skirma Kondratas

Aušrelė Liulevičienė

Gintaras ir Skirmantė Marijauskai

dr. Timothy ir Daina Smith

JAV Lietuvių Bendruomenės Arizonos apylinkė

Dėkojame aukojusiems!

 

2020 m. liepos 14–17 dienomis Palangoje vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavimas „Už lietuvybę ir pilietiškumą.“

 

Sausio 17 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis lankėsi Palangoje, kur susitiko su Palangos meru  Šarūnu Vaitkumi ir miesto savivaldybės darbuotojais aptarti liepos mėnesį vyksiančio suvažiavimo organizacinių klausimų. Susitikime taip pat dalyvavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus.

Suvažiavime bus kalbama apie lietuvių kalbos išsaugojimo svarbą, lietuvių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, pilietiškumo skatinimą, artėjančius rinkimus į LR Seimą ir jų ypatumus užsienyje balsuojantiems LR piliečiams, PLB vizijos įgyvendinimą, lietuvių bendruomenių virsmą, svarbą ir aptariami kiti klausimai.

Posėdžiai vyks Palangos kurorto muziejaus salėje

Registracija į suvažiavimą nuo kovo 1 dienos.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ruošiasi naujam pilietiškumo egzaminui

Sausio 16–21 dienomis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, vicepirmininkas Rolandas Žalnierius, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitikimuose su LR Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu, Seime atstovaujamų politinių partijų vadovais aptarė lietuvių diasporai aktualius klausimus, tokius kaip pilietybės išsaugojimas, diskutavo apie politinių partijų santykį su lietuviais, gyvenančiais ne Lietuvoje, būtinumą diasporos politikos klausimus įtraukti į politinių partijų programas, svarstė, kaip efektyviau organizuoti užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių balsavimą vienmandatėje rinkimų apygardoje. Taip pat PLB atstovai lankėsi LR prezidentūroje, kur su Prezidento Gitano Nausėdos patarėjais aptarė glaudaus bendradarbiavimo galimybes, o susitikime su Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Laura Matjošaityte kalbėjosi apie balsavimo užsienyje gyvenančių piliečių balsavimą naujai įsteigtoje apygardoje.

 

 

PLB atstovų susitikimai su LR Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu, Liberalų sąjūdžio partijos pirmininke Viktorija Čmilytė-Nielsen, Tėvynės sąjungos -Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu, Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininku Gintautu Palucku (nuotraukose).

 

Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija

Sausio 20 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, vicepirmininkas Rolandas Žalnierius ir atstovė Lietuvoje Vida Bandis Užsienio reikalų ministerijoje su Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijum Gudynu,  direktoriaus pavaduotoja Lina Žukauskaite ir skyriaus vedėja Laura Dilyte-Butkiene  aptarė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavimo, vyksiančio liepos mėn. Palangoje, klausimus, diskutavo apie užsienio lietuvių pilietiškumo skatinimą artėjant Seimo rinkimams, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimą ir kitus klausimus.

 

Koordinaciniai susitikimai su URM atstovais ruošiantis LR Seimo rinkimams

Siekdamas efektyviau koordinuoti priešrinkiminę komunikaciją, sausio 27 d. PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis susitiko su URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento direktoriumi Ryčiu Paulausku, departamento direktoriaus pavaduotoja Nida Jakubone bei Visuomenės informavimo skyriaus vedėja Rasma Ramoškaite. Tiek šio susitikimo, tiek ir atskirai įvykusios diskusijos su Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijumi Gudynu bei direktoriaus pavaduotoja Lina Žukauskaite metu buvo tariamasi ir keičiamasi idėjomis, kaip galima būtų efektyviau išnaudoti bendrus PLB ir URM komunikacinius resursus siekiant geresnės sinergijos ir efektyvesnės veiksmų koordinacijos.

 

 

Daugiau lietuviškų verslo jungčių JAV ir pasauliui

PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis sausio 27 d. Niujorke susitiko su Baltijos-Amerikos prekybos rūmų vadove ir JAV LB krašto valdybos vicepirmininke verslo reikalams Inga Klimašauskiene bei SEB banko Niujorko biuro paslaugų skyriaus vadovu Justu Joniku. Susitikimo metu buvo kalbama apie lietuviško verslo plėtros tendencijas JAV ir amerikietiško verslo domėjimąsi Baltijos regionu, diskutuota apie būdus konsoliduoti Niujorke bei visoje JAV dirbančių įvairių sričių lietuvių ekspertų tinklą.

 

 

Lituanistinio švietimo klausimų aptarimas Londone

Sausio 22 d. PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė dalyvavo Lietuvos ambasados Londone surengtame Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus ir ministerijos kanclerio Tomo Daukanto susitikime su Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės organizacijų ir lituanistinių mokyklų atstovais.
Susitikime buvo aptarti lituanistinių mokyklų mokinių krepšelio, mokyklų statuso, lituanistinių mokyklų mokytojų socialinio draudimo stažo bei kiti su švietimo naujovėmis ir iniciatyvomis susiję klausimai.

PLB ir LRT stiprina bendradarbiavimą

Sausio 28 d. įvyko Lietuvos nacionalinio transliuotojo LRT ir PLB susitikimas, kurio metu buvo pasikeista idėjomis ir planais siekiant efektyvesnių informacinių mainų su pasaulio lietuviais. Susitikime su PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininku Vaidu Matulaičiu dalyvavo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas, portalo LRT.lt vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Aleksandra Ketlerienė, komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė Ruta Putnikienė, vyresnioji užsienio ryšių koordinatorė Viktorija Cieminytė, portalo LRT.lt žurnalistė Ugnė Jonaitytė, atstovė ryšiams su visuomene Jovita Bazevičiūtė, komunikacijos projektų vadovė Justina Vaitkevičiūtė.

Susitikime buvo tariamasi, kaip dar labiau sustiprinti PLB ir LRT bendradarbiavimą komunikuojant su plačiai pasklidusia išeivija. Buvo aptartos artėjančių Seimo rinkimų informacinės sklaidos galimybės ir iššūkiai bei būdai, leidžiantys dar efektyviau įtraukti į komunikacinį dialogą įvairių pasaulio kraštų lietuvių bendruomenes. Taip pat ieškota priemonių stiprinti LRT Lituanica kanalą, skirtą pasaulio lietuviams.

Lietuvos Nacionalinis transliuotojas LRT pastaruoju metu skiria daug dėmesio lietuvių diasporos informavimui: naujinamas LRT Lituanica kanalas, pristatomos išeivijoje gyvenančių lietuvių istorijos, įgyvendintas projektas „4 milijonai“ ir daug kitų iniciatyvų.

 

Lietuvių kalbos ir kultūros išlaikymo stiprinimas

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis lankėsi Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje ir Lietuvos nacionaliniame kultūros centre. Susitikime su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu (nuotraukoje) aptarė Lietuvių kalbos dienų, kilnojamosios edukacinės parodos „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos lyderių suvažiavimo, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti, organizavimo klausimus.

Su Lietuvos nacionalinio centro direktoriumi Sauliumi Liausa kalbėjo apie pasiruošimą 2022 m. Dainų šventei „Bus nes buvo“ ir išeivijos chorų bei šokių kolektyvų dalyvavimą joje, apie būtinumą didesnį dėmesį skirti lietuviškų tradicijų išsaugojimui ir perdavimui ateinančioms kartoms.

 

Edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“

Po kraštų lietuvių bendruomenes kelionę pradėjo Lietuvių kalbos instituto parengta edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Ji jau aplankė tautiečius Lenkijoje (Punske ir Seinuose) ir Airijoje. Parodos suplanuotos Latvijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Italijos LB. Parodos transportavimui nėra numatyta lėšų, parodos gavėjai atsakingi už parodos atsivežimą nuo sienos ir po parodos – už nuvežimą iki savo šalies sienos kitam gavėjui. Tam reikalingas koordinuotas planas. Norinčius eksponuoti parodą savo krašto LB, prašom registruotis pas PLB Kultūros komisijos pirmininkę Jūratę Caspersen jurate@caspersen.ch.

Artimiausia galimybė pristatyti parodą yra kovo pabaiga (parsivežimas iš Vokietijos). Kiekvienas gavėjas, suderinęs parodos gavimo datą, turės pasirašyti parodos panaudos sutartį tiesiogiai su Lietuvių kalbos institutu.

Nuotraukoje: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis perduoda PLB Kultūros komisijos pirmininkei Jūratei Caspersen parodą viešnagėms po kraštų lietuvių bendruomenes.

 

 

 

PLB Sporto komisijos informacija

Vasario 15 d. PLB Sporto komisija kartu su ŠALFASS Čikagoje (JAV) organizuoja renginį, skirtą „Krepšinio namams“ Kaune paremti. Renginio programoje „Krepšinio namų“ projekto pristatymas, labdaringas aukcionas, viktorina krepšinio tematika, diskusijos apie Lietuvos krepšinio ateitį su Lietuvos krepšinio atstovais.

Gegužės 3 d. Dubline (Airija) vyks antroji šeimų sporto šventė. Į šventę susirinks ir PLB Sporto komisijos nariai, kurie taip pat dalyvaus ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupės posėdyje Dubline.

 

XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime

Sausio 26–26 dienomis Argentinoje vyko XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas.

Renginį organizavo Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS) kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados ir pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininku, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių sielovadai prelatu Edmundu Putrimu bei Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (PLJS). Prelatas E. Putrimas yra suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas.

Suvažiavimo metu dalyviai susipažino su ALJS veikla bei diskutavo apie lietuvių jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje ir būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

 

 

Tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis „Draugystės tiltas“

„Draugystės tiltas“ – tai tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis, į kurį kviečiami šių mokyklų mokiniai, tėvai ir mokytojai, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai. Sąskrydžio projekto idėja gimė 2005 m. Švedijos lietuvių bendruomenėje, Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje. Sąskrydžio ,,Draugystės tiltas’’ vėliava kiekvienais metais keliauja iš vienos šalies į kitą.

Daugiau informacijos:

https://draugystestiltas.com/registracija/

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/pasaulio-lietuviu-bendruomenes-valdybos-naujienlaiskis-2020-nr-1/