Pasaulio lietuvių sporto žaidynių žinios

— Laurynui Misevičiui atsiųsta medžiaga Pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupės posėdžiui —

Gerbiami pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo Darbo grupės nariai,
 
Kaip jau buvome informavę 2008 m. lapkricio 19 d.  KKSD rastu Nr.1258, kad PLSŽ Darbo grupės posėdžio medžiaga bus išsiųsta el.paštu.  Siunčiame šiuos  dokumentų projektus:

1. Žaidynių bendrieji nuostatai, akreditacija ir paraišku formos: individuali paraiška, komandinė paraiška, pirminė paraiška
2. Žaidynių direktoratas
3. Žaidynių organizavimo ir vykdymo priemonių planas
4. Nutarimo projektai (3)
 
Pagarbiai,
Milda Laurutėnaitė
Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja
 
Lithuanian state Department of Physical
Education and Sports
Head Physical Education Strategy Division
 
+370 5 2135401
+370 698 77613
m.laurutenaite@kksd.lt
http://www.kksd.lt

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/pasaulio-lietuviu-sporto-zaidyniu-organizavimo-zinios/