Rytų apygardos jaunučių komandos dalyvavo ŠALFASS krepšinio pirmenybėse Detroite

JUOZAS MILUKAS

Gegužės 17-18 dienomis Detroit (MI) vykusioje Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos kasmetinėje krepšinio šventėje už Niujorko Lietuvių Atletų klubą žaidė 20 jaunųjų krepšininkų ne tik iš Niujorko, bet ir kaimyninių New Jersey, Connecticut valstijų, o taip pat saulėtojo Texas. Šis skaičius, palyginus su pereitais metais, gerokai išaugo.
 
Norėdami gausesnio dalyvavimo, bandėme formuoti “sumaišytas” komandas. Šiam turnyrui buvo suformuotos tokios ekipos: Niujorko LAK / New Jersey „Liepsna“ jaunučių „B“ (berniukų 1992-1993 m.m. gimimo), Cleveland „Žaibas“/NYLAK jaunučių „C“ mergaičių (1994-1995 m.m. gimimo), NYLAK / Detroit „Kovas“ jaunučių „D“ berniukų (1996-1997 m.m. gimimo), Mississauga (Kanada) „Anapilis“ / NYLAK jaunučių „D“ mergaičių (1996-1997 m.m. gimimo) – tikra draugystės dvasia!

Tas tikrai pavyko. Vaikai, kartu sužaisdami su jaunaisiais sportininkais iš skirtingų miestų, susirado daug naujų draugų. Galbūt ateityje jie vėl norės žaisti drauge ar tiesiog likti artimais bičiuliais bei gausiau dalyvauti kitokiuose lietuviškuose renginiuose.

Tradicinis šeštadienio vakaro balius praėjo smagiai, ypač, kad galėjome pasivaišinti šašlykais bei smagiai laiką praleisti dalyvaujant gausioje kinietiškoje loterijoje.
Sekmadienis nudžiugino New York LAK / New Jersey „Liepsna“ jaunučių „B“ berniukų komandos pergale finale. Tai buvo pirmoji šios amžiaus grupės Rytų pakrantės atstovų pergalė, laimėta XXI amžiuje ŠALFASS pirmenybėse, o kovoje dėl aukso nugalėjome itin stiprią šeimininkų (Detroit „Kovas“) komandą. Beje, Michigan valstijos atstovai pasirodė labai pajėgūs – jie pusfinalyje pateikė nemažą sensaciją laimėdami prieš Čikagos „Lituanica“ bendraamžius, o finalinėje dvikovoje privertė NY/NJ jungtinę komandą atiduoti visas jėgas, norint laimėti aukščiausius apdovanojimus. Rungtynės baigėsi rezultatu 58:43.

Niujorko Lietuvių Atletų Klubas norėtų padėkoti žmonėms, kurie savo noru, laiku, dalyvavimu prisidėjo prie šios be galo sėkmingos kelionės:

Dalyviams: Eimantei Eidukaitytei, Karoliui Jatkevičiui, Andriui Kaleckui, Gyčiui Kavaliauskui, Kaitlyn Kezys, Rick Keziui, Viliui Komskiui, Neringai Liutikaitei, Dominykui Milkai, Emilijai Milukaitei, Katarinai Milukaitei, Justinui Petkevičiui, Lukui Raščiui, Jonui Ročiūnui-Englert, Lukui Ročiūnui-Englert, Ben Tocharshewsky, Ugnei Vaičiulytei, Jogirdui Vainauskui ir Naurimui Žmuidai.

Treneriams: Žilvinas Bubliui, Walter Horner, Rich Keziui, Ed Keziui, Ramūnui Liutikui, Al Susinskui ir šių eilučių autoriui.

Tėvams, kurie padėjo vaikams atvažiuoti bei juos prižiūrėti: Žilvinui Bubliui, Rich ir Pele Keziams, Ramūnui Liutikui, Airai Milkienei, Ligijai Ročiūnas, Matui Milukui, Rimantui ir Ingai Raščiams, Mary Ellen Tocharshewsky bei šio rašinėlio autoriui su žmona Cheryl.

Niujorko LAK taip pat norėtų išreikšti nuoširdžią padėką turnyro organizatoriams – Detroito „Kovui“ – už puikiai surengtas krepšinio varžybas, už profesionaliai parinktas geras sporto sales, kurios taip pat buvo arti viena kitos.

Kitais metais (jeigu gausime teisę suruošti analogiškas pirmenybes Rytuose) Niujorko Lietuvių Atletų Klubas ir NJ „Liepsna“ lauks dar daugiau dalyvių! Primename, jog jaunučių amžiaus grupės pagal ŠALFASS įstatus yra nuo 7 iki 16 metų. Kviečiame jau dabar pradėti formuoti komandas, treniruotis bei ruoštis sekančių metų turnyrams. Ypač tokiose varžybose mes norėtume sulaukti daugiau Rytų pakrantės klubų ir sportininkų. Dėl daugiau informacijos pastaruosius prašome kreiptis į NYLAK pirmininką Stanislovą Kavaliauską (el.paštu herbysta@yahoo.com) ar Juozą Miluką (el.paštu joem@nylak.com).

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/rytu-apygardos-jaunuciu-komandos-dalyvavo-salfass-krepsinio-pirmenybese-detroite/