Šachmatai – chess

Pasižymėjęs Lietuvos šachmatininkas Andrius Budraitis kviečia visus lošėjus, stiprius ir “šiaip sau”, dalyvauti

chess1Šachmatų simultane

ir pabendrauti prie kavutės ir užkandžių gegužės 3 dieną, sekmadienį, 11:30 v. ryto Toronto lietuvių namuose, 1573 Bloor Str. W. Dalyvavimas nemokamas, tik žaidėjai turi atsinešti savo lentą ir šachmatus. Registruotis skambinkite 905-847 8908 nevėliau kaip gegužės 1 d.

Rengėjai: Lietuvių namų kultūrinė komisija

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/sachmatai-chess/