ŠALFASS archyvai lieka ten, kur buvo sukurti

Šių metų liepos 20 dieną laikraščio ,,Draugo” patalpose Čikagoje įvykęs Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) archyvų perdavimas Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui (LTSC) yra ne tik LTSC pergalė, bet ir laimėjimas tų, kurie mano, jog archyvai turi likti ten, kur jie buvo sukurti. /daugiau/

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-archyvai-lieka/