ŠALFASS ir koronaviruso (COVID-19) pandemija/ŠALFASS and the COVID-19 pandemic.

Mieli ŠALFASS bendruomenės nariai,
Mūsų organizacijos Valdyba ir toliau nuosekliai stebi pasaulyje besiklostančią padėtį ir įvykius, susijusius
su koronaviruso (COVID-19) pandemija.
Deja, tenka labai apgaileistaujant pranešti, kad š.m. gegužės mėn. 15-17 dienomis numatytos jubiliejinės
70-osios ŠALFASS sporto žaidynės Čikagoje atidedamos vėlesniam laikotarpiui. Jūsų visų sveikata ir
gerbūvis mums yra svarbiausi, todėl turime imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintume sporto renginių
dalyvių, žiūrovų ir savanorių saugumą. Mes palaikome pastovų ryšį su medikais, visomis mokymo
įstaigomis ir kitomis institucijomis, kas ir padeda priimti optimaliausius sprendimus dėl įvairių Šalfass
varžybų.
ŠALFASS Valdyba puikiai supranta, kad visa mūsų bendruomenė nekantriai laukė šių žaidynių, taigi
artimiausiu metu pranešime, kuomet bus papildomos informacijos apie sekančią numatomą jų datą ir
visus mūsų organizacijos renginius jubiliejiniais metais, o kol kas nuoširdžiai dėkojame už kantrybę šiais
sudėtingais laikais.

**********

Dear SALFASS Players, Coaches and Supporters,
The SALFASS Board of Directors has been monitoring the updates and health guidance associated with
the COVID-19 pandemic.
As a result, we are announcing that the 70th annual SALFASS Games, set to take place May 15-17, 2020
in the Chicago area, will be postponed to a later date. The wellbeing of our participants, volunteers and
community is of paramount importance as we determine the best course of action moving forward. We
will continue to communicate with you as more details become available.
We understand how much all of the athletes, coaches and fans look forward to these Games, and we
are collectively looking forward to a date in the future when we can once again come together as a
Lithuanian community united through sport.
We appreciate your understanding and send you our best wishes during these challenging times.

Laurynas (Larry) R. Misevicius
ŠALFASS valdybos Pirmininkas / Chair, Board of Directors

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-ir-koronaviruso-covid-19-pandemijasalfass-and-the-covid-19-pandemic/