ŠALFASS suvažiavimas Klivlande

ŠALFASS suvažiavimas Klivlande nubrėžė ryškias ateities veiklos gaires

Dainius RUŽEVIČIUS

Amerikos Lietuvis Gruodžio 31 2014 Nr. 53(766)

Nelauktai šaltą ir ankstyvos žiemužės sukaustytą lapkričio 22-ąją Lietuvių klube Klivlande rinkosi Šiaurės Amerikos fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) delegatai, kurie sprendė aktualiausius JAV ir Kanados lietuvių sporto mėgėjų klausimus.

Prieš keletą dienų netikėtai pakilus didžiulei pūgai šalia didžiojo Eire ežero išsidėsčiusiuose Rytų pakrantės miestuose iškilo rimtos susisiekimo problemos, nemažai greitkelių buvo uždaryti arba praktiškai nepravažiuojami, todėl į suvažiavimą neatvyko dauguma „Klevo lapo“ (Kanados) šalies lietuvių sporto visuomenės veikėjų. Iki paskutinio momento buvo neaišku, ar kasmetinis ŠALFASS narių susirinkimas apskritai įvyks, tačiau, gamtos išdaigoms aprimus, visgi, kaip ir buvo suplanuota, nutarta suvažiavimą rengti.

suvaziavimas01

Ypatinga padėka skiriama nė vieno panašaus susirinkimo nuo pat organizacijos pradžios už Atlanto nepraleidusiems Rimantui Dirvoniui bei Mindaugui Leknickui, kurie, nepaisydami nepalankių orų, atvyko į Klivlandą ir šiemet. Malonu suvažiavime buvo pamatyti ir du diplomatus iš Lietuvos – Lietuvos Respublikos (LR) generalinio konsulo Niujorke atstovę Aušrą Žukauskaitę bei LR ambasados Vašingtone ministrą- patarėją Artūrą Vazbį, pagrindinį „Ambasados taurės“ tarptautinio krepšinio turnyro organizatorių JAV sostinėje.

ŠALFASS delegatai sulaukė sveikinimo ir iš Lietuvos – naujojo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Vyriausybės vadovo Edžio Urbanavičiaus.

Apie tai, kas buvo aptarta visuotinio ŠALFASS suvažiavimo metu bei kokios sportinės naujovės džiugins išeivijos lietuvius, mums mielai sutiko papasakoti ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius (beje, neseniai jis persikraustė iš Rytų pakrantės (NJ) į Š. Vakarinę (Portland-OR).

suvaziavimas02

– Kas buvo aptarta visuotinio ŠALFASS suvažiavimo metu? Supažindinkite su 2015 metų varžybų kalendoriumi.

– Svarbiausi klausimai ŠALFASS darbotvarkėje buvo ateinančio sezono – 2015-ųjų sporto varžybų kalendoriaus patvirtinimo reikalai. Jau seniau numatyta, kad ŠALFASS Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos (ALGS) slidinėjimo iškyla šiemet bus rengiama kovo 30 – balandžio 5 d. Jutoje (UT), Snowbird kalnuose (daugiau informacijos apie tai skelbiama www.salfass.org).

Karštos diskusijos suvažiavimo metu virė dėl populiariausių tarp Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio, tinklinio, stalo bei lauko teniso ir šachmatų turnyrų. Galų gale paaiškėjo, jog mūsų pamaina – jaunieji sportininkai – 2015 metų pavasarį, balandžio 25–27 dienomis, vyks aplankyti „Didžiojo Obuolio“: vaikų ir jaunimo (iki 16 m. amžiaus) krepšinio žaidynes organizuos Niujorko lietuvių atletų klubas (LAK).

Pagrindinė ŠALFASS sporto šventė šiemet bus rengiama Klivlande birželio 5–7 d., o senjorų krepšinio varžybos kovo mėnesio pabaigoje greičiausiai vyks Amerikos lošimų sostinėje Las Vegase arba saulėtoje Floridoje.

Beje, jau numatytos ir 2016 m. pagrindinių krepšinio turnyrų vietos ir preliminarios datos – 66-oji ŠALFASS sporto šventė bus organizuojama tradicinių Lietuvių dienų Los Andžele metu spalio mėnesį. Jaunimo žaidynės kitais metais vyks Klivlande gegužės mėn. viduryje, o senjorų pirmenybes balandžio mėn. rengs Detroito „Kovo“ sporto klubo atstovai.

Galutinai nusprendėme ir dėl atskirų žiemos Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (PLSŽ), apie kurias klausė mūsų kolegos iš Kūno kultūros ir sporto departamento – deja, pakankamai norinčių dalyvauti jose lietuvių iš Kanados ir JAV nėra, todėl nutarta pasilikti vien ties vasaros PLSŽ organizavimu. Jau dabar pradedame ruoštis dalyvauti jubiliejinėse – 10-ose pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Kaune.

Detaliau apie visų ŠALFASS organizuojamų varžybų tvarkaraščius informacija bus skelbiama anksčiau minėtame oficialiame mūsų sąjungos tinklalapyje.

– Kokie kardinalūs pokyčiai supurtė ŠALFASS?

– Didele naujiena tapo atskiro mūsų sąjungos plėtros komiteto įkūrimas – organizacijos rinkodara nuo šiol rūpinsis keturių žmonių komanda, vadovaujama buvusio JAV LB Krašto valdybos vicepirmininko sporto reikalams Arvydo Bubulio. Įdomu tai, kad į komitetą įeis du trečios bangos lietuviai – Niujorke gyvenanti Rasa Mitulevičienė ir minėtas Arvydas, taip pat du Amerikoje gimę mūsų tautiečiai (Klivlando „Žaibo“ sporto klubo pirmininkas Pete Titas bei Minesotoje gyvenantis ŠALFASS Centro valdybos narys Gintautas Garsys). Iš kitų suvažiavime svarstytų projektų galima paminėti ŠALFASS fondo atkūrimą kaip JAV valdžios patvirtintą ne pelno siekiančios organizacijos statusą turintį sąjungos padalinį, kuriam vadovaus Amerikos lietuvis G. Garsys.

– Teko girdėti, kad vis sudėtingiau į ŠALFASS organizuojamus turnyrus suburti pakankamai JAV ir Kanados lietuvių, todėl iškyla sunkumų rengiant metiniuose planuose numatytų sporto šakų varžybas…

– Ne paslaptis, kad gerokai sumažėjus emigracijos iš Lietuvos į Šiaurės Ameriką srautui pastaraisiais metais praktiškai nebeatsiranda naujų lietuvių komandų ar atskirų sportininkų, taigi mūsų gretos nebedidėja… Didele gausa čia gimusiųjų lietuvaičių taip pat per paskutinius porą dešimtmečių pasigirti negalime, o mūsiškiai – keturiasdešimtmečiai – jau po truputį iš aktyvaus sporto išeina į „pensiją“. Laukiame pamainos, kuri nors ir ateina, bet dar nėra pakankamai aktyvi. Be to, talentingiausi sportininkai, pvz., krepšininkai, ir taip turi daug varžybų savo mokyklose, universitetuose, koledžuose, juos nelengva po įtempto sezono ten dar vėliau prikalbinti žaisti ŠALFASS pirmenybėse tik dėl garbės – juk, atvirai tariant, jiems jokios apčiuopiamos naudos profesine karjeros prasme šitos varžybos neduoda, o tikimybė gauti traumą – didelė.

Visgi rankų aukštyn nekeliam – nė vienų metų kasmetinės sporto šventės neapsiėjo be stipriausios kategorijos (vyrų A pusiau profesionalių žaidėjų) krepšininkų pasirodymo, ši graži tradicija bus pratęsta ir šiais metais. Džiaugiamės pastaruoju metu gerokai atgijusiu moterų turnyru: kelinti metai iš eilės organizuojame dailiosios lyties krepšininkių varžybas, galbūt 2015 m. pavyks surengti ir jaunesnių mergaičių pirmenybes. Puiku, kad Rytų apygardos vadovo Deivio Pavasario ir ilgamečio ŠALFASS teniso sekcijos pirmininko Eugenijaus Krikščiūno dėka kasmet surengiamos vis stipresnės stalo teniso varžybos.

– Kokios naujovės palietė ŠALFASS gretas? Kokią matote ateities viziją?

– Kaip jau minėta, šiemet pirmą sykį po ilgesnės pertraukos suvažiavime lankėsi net du Lietuvai JAV atstovaujantys diplomatai, su LR ministru-patarėju Vašingtone Artūru Vazbiu antri metai glaudžiai bendradarbiaujame ruošiant bendrą ŠALFASS ir Lietuvos ambasados Amerikoje krepšinio turnyrą JAV sostinėje.

Dar netolimoje praeityje būta kai kurios priešpriešos tarp mūsų sąjungos atstovų ir diplomatų dėl ambasados organizuojamo turnyro, o šiemet tikrai nebeliko nė krislelio nesusikalbėjimo – juk visi (anot „Tautiškos giesmės“ kūrėjo) dirbame vardan tos Lietuvos, taigi privalome rasti bendrą kalbą.

Kitąmet „Ambasados taurė“ Vašingtone greičiausiai dar vyks pavasarį, tačiau ateityje numatėme šį turnyrą perkelti į rudenį, kai nevyksta jokios kasmetinės ŠALFASS pirmenybės. Gražią idėją įgyvendinti užsimojo Long Island, NY lietuvių bendruomenė – po Naujųjų metų Rasos ir naujojo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininko Tomo Mitrulevičių iniciatyva šiame Niujorko rajone vyks Vasario 16-ajai skirtas krepšinio turnyras.

Na, o po posėdžio Klivlande gardžiais Lietuvių klubo šeimininkių paruoštais tradicinės lietuviškos virtuvės patiekalais pasigardžiavę suvažiavimo dalyviai išsiruošė į NBA sezono rungtynes „Quicken Loans“ arenoje, kur „Karaliaus“ Le- Brono vedami Klivlando „Cavaliers“ priėmė Jono Valančiūno atstovaujamą Toronto „Raptors“ penketuką. Panašūs mūsų tautiečių susibūrimai šiais metais vyko ir tebevyksta įvairiuose Šiaurės Amerikos miestuose – mielai su lietuviais bendraujantis Lietuvos rinktinės „centras“ prieš tokias varžybas susitinka su savo sirgaliais, įsiamžina nuotraukose.

ŠALFASS ir Lietuvių Bendruomenės apylinkių iniciatyva jau organizuoti susitikimai su J. Valančiūnu Toronte, Čikagoje, Niujorke, gruodžio mėnesio pabaigoje pirmąkart Joną palaikys Portlendo (OR) lietuvaičiai, mėginsime suruošti organizuotus Nemuno krašto šalies atstovų susitikimus ir su Houston „Rockets“ vis sėkmingiau rungtyniaujančiu Donatu Motiejūnu.

Gonzaga universiteto garbę nuo šių metų rudens gina ką tik 50-metį atšventusio Arvydo Sabonio jaunėlis Domantas – jau dabar Vakarų pakrantėje gyvenantys lietuviai eina palaikyti vienos ryškiausių ateities Lietuvos vyrų rinktinės žvaigždžių, ŠALFASS bandys susisiekti su D. Saboniu ir įtraukti jį į mūsų organizacijos veiklą.

ŠALFASS ateities viziją matau šviesią – didžiausia už mūsų gimtinės ribų lietuvių sporto organizacija neapsiriboja įprastomis kasmetinėmis šventėmis ir pavienių klubų varžybomis, stengiamės pritraukti naujų narių ir rėmėjų, plačiai atveriame duris visiems, kurie turi originalių idėjų ir yra neabejingi išeivijos sportui.

Pasinaudodamas proga, norėčiau palinkėti kūrybingų 2015- ųjų „Amerikos lietuvio“ bei „Draugo“ redakcijų kolektyvams, be kurių spausdinto žodžio apie ŠALFASS pasiekimus ir iššūkius nesužinotų daugelis išeivijoje gyvenančių mūsų tautiečių.

Tikiu, kad ir toliau visi kartu vieningai dirbsime lietuvybės vardan už Atlanto!

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-klivlande/