ŠALFASS metinis posėdis/LAUNA annual meeting

Sveiki – pradesime 11:30am (eastern time) kad zmones suspetu atitinkamai pagerbti Remembrance Day/Veterans Day pries musu suvaziavima.

When: Saturday November 11, 2023

Time: 11:30am eastern

Location: Zoom link is listed below.

SALFASS Annual Meeting/Metinis Suvaziavimas

Time: Nov 11, 2023 11:30 AM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89710824402?pwd=UlD1JwjQTdryBjsmvL49Kbe7OeHhGp.1

Meeting ID: 897 1082 4402
Passcode: 506028


One tap mobile
+17193594580,,89710824402#,,,,*506028# US
+16694449171,,89710824402#,,,,*506028# US

Dial by your location
• +1 719 359 4580 US
• +1 669 444 9171 US
• +1 669 900 6833 US (San Jose)
• +1 253 205 0468 US
-• +1 253 215 8782 US (Tacoma)
• +1 346 248 7799 US (Houston)
• +1 929 205 6099 US (New York)
• +1 301 715 8592 US (Washington DC)
• +1 305 224 1968 US
• +1 309 205 3325 US
• +1 312 626 6799 US (Chicago)
• +1 360 209 5623 US
• +1 386 347 5053 US
• +1 507 473 4847 US
• +1 564 217 2000 US
• +1 646 931 3860 US
• +1 689 278 1000 US

2023 m. LAPKRIČIO 11 d. ŠALFASS VIRTUALAUS (ZOOM KAMBARYJE) SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

11 val.r. (EST – Rytų pakrantės laiku) – 3 val. p.p.?

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai:
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LTOK, LR Ambasados JAV ir Kanadoje?
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Arvydo Urbonavičiaus?
 1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas (Marius Čepulionis) ir priėmimas.
 2. 2024 m. varžybų kalendorius: 72-ios žaidynės Toronte gegužės/birželio mėn. – visos amžiaus
  grupės? Jaunių atskirai – Detroite/Čikagoje? Kitos sporto šakos?
 3. Metinės 2023 m. pirmenybės: a) slidinėjimas Taos, New Mexico vasario 11 d., b) Jaunių
  žaidynės Klyvlende gegužės 20-21 d., c) 71-osios ŠALFASS žaidynės Čikagoje birželio 3-4 d. ir d)
  20-oji „Ambasados taurė“ – krepšinis spalio 21 d.
 4. XII-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Palangoje 2025 m. liepos 1-6 d., galimos sporto
  šakos.
 5. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL
  ataskaitos).
 6. Einamieji reikalai:
  a. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  b. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių Fondo pagalba.
  c. ŠALFASS istorijos įamžinimas dokumentinėje kino juostoje / tradicijų tęstinumas ateityje.
  d. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, reikia pateiktų kandidatų biografijų.
 7. Tolimesnės diskusijos.
 8. ŠALFASS Statuto reikalai: ar yra pastabų 2019-20 metų naujojo suvažiavime priimto varianto?
 9. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  a. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, 2 iždininkų: Rasa (JAV) ir Arūnas (Kanada).
  b. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vidurio Vakarų.
  c. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  d. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai, 2023
  m. jubiliejinis PLB-ŠALFASS su PLJS (5 už Lietuvą) bėgimo, plaukimo, lauko teniso, stalo
  teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo,
  raketbolo, rankų lenkimo, E-sporto?
  e. Lacrosse – Ryan Dutkus/Kazimieras Deksnys.
 10. ŠALFASS Garbės teismo.
 11. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 12. Naujos ŠALFASS Centro Valdybos, pirmininko-prezidento rinkimai, kadencijos patvirtinimas.
 13. 2024 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 14. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTOK, LKF ir ŠMS ministerija.
 15. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.
  P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba
  suvažiavimo pradžioje.


2022 m. spalio 29 d. ŠALFASS suvažiavimas Klyvlende

2022 m. Spalio 29 d.
Klyvlendas, OH, JAV
ŠALFASS suvažiavimo protokolas
Pradžia: 12:00 pm EST
Suvažiavime dalyvauja: 9 nariai gyvai (4 JAV ir 5 Kanados), dalyviai Zoom (~12),
Lietuvos ambasadoriai JAV ir Kanadoje.

 1. Suvažiavimo atidarymas. ŠALFASS prezidentas Laurynas Misevičius pristato ir
  pasveikina dalyvaujančius. Suvažiavimui pirmininkauti siūlomas Stasys Kuliavas.
  Vienbalsiai pritarta.
 2. Darbotvarkės priėmimas. Pirmininkaujantis Stasys Kuliavas pristato darbotvarkę.
  Darbotvarkei pritarta. Darbotvarkė priimta.
 3. Sveikinimai. Dalyvauja Lietuvos ambasadoriai JAV ir Kanadoje: ambasadorė Audra
  Plepytė, reziduojanti Vašingtone, sveikina dalyvaujančius, siunčia linkėjimus ir
  sveikinimus ŠALFASS suvažiavimo dalyviams, ambasadorius Darius Skusevičius,
  reziduojantis Otavoje, pristato renginius, sporto varžybas Kanadoje, siūlo ir toliau rengti
  kuo daugiau sportinių turnyrų, sąskrydžių savo atstovaujamoje šalyje. Siunčia
  sveikinimus, linkėjimus ŠALFASS.
  Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Kazimieras Deksnys trumpai pasakoja
  ŠALFASS istoriją, tikslus. Siunčia sveikinimus, linkėjimus ŠALFASS 70-mecio proga.
  Valentinas Aleksa sveikina iš Lietuvos, siunčia Pasaulio Lietuvių Sporto Asociacijos
  linkėjimus bei padėką. “Aušros” sporto klubas iš Toronto įteikia pirmininkui dovanėlę.
 4. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas. Siūloma priimti praėjusių
  metų protokolą, kuris priimtas vienbalsiai.
 5. Laikinai praleistas 5 punktas del techninių kliūčių.
 6. Metinės 2022 m. pirmenybės.
  Paulius Riškus pristato 2022 m. žaidynes, krepšinio turnyrą, 70-mečio ŠALFASS
  minėjimą Čikagoje. Akcentuoja jaunimo rungtyniu didinimą, investavimą į jaunąją kartą.
  (1996 m. buvo ~70 komandu dabar ~10 kartų mažiau).
  Slidinėjimą pristato Laurynas Misevičius. Skaito pranešimą. Varžybose Aspene
  (Kolorado valst.) dalyvavo 8 dalyviai, iš jų 2 iš Australijos.
  Softbolą pristato Stasys Kuliavas. Dalyvavo ~20 komandų. Kvietimas jungtis daugiau
  komandų į šį turnyra.
  Golfą pristato taip pat Stasys Kuliavas. Turnyrą organizavo Čikagos lietuvių golfo
  klubas. Dalyvavo 36 golfininkai. Siūloma daugiau įtraukti jaunesnę kartą. Golfo turnyrus
  rengti kas 2 metus – tai nuspręs ŠALFASS golfo komitetas.

Laurynas Misevičius pristato Lietuvos ambasadoriaus JAV ir Meksikoje V. Ušacko
iniciatyva dar 2003 m. pavasarį pradėtą krepšinio turnyrą “Ambasados taurė”, vykdomą
kasmet Vašingtone. 2022 m. rungėsi 10 mėgėjų komandų, pusė jų Amerikos lietuvių
ekipos, pusė vietinių valdžios institucijų ir Europos Sąjungos šalių diplomatinių
atstovybių. Nugalejo JAV Valstybės departamento komanda, finale nugalėjusi Kolorado
“Kalniečius”.

 1. XI-osios Pasaulio lietuviu sporto žaidynės Druskininkuose 2022 m. Liepos 13-17 d.,
  ataskaita. Laurynas Misevičius pristato XI-ųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių
  Druskininkuose ataskaitą. JAV užėmė antrąją vietą pagal dalyvių skaičių po Jungtinės
  Karalystės lietuvių. Išsakomos dalyvavusiųjų nuomonės. Deivis Pavasaris pasisako –
  savo ir kitų dalyvių vardu kritika organizatoriams. Sigita Šimkuvienė-Rosen kritikuoja
  žaidynių organizatorius, pateikia konkrečių pasiūlymų.
 2. Lietuvių sporto fondų reikalai. Rasa Mitrulevičienė pristato finansinę atsakaitą JAV.
  Problemų su valstybinėmis institucijomis, įskaitant IRS, nėra. Arūnas Morkūnas pristato
  finansinę ataskaitą iš Kanados. Už 2022 metus bus pervesta į Šalfass sąskaitą CAD
  ~19 tūkst. CAN $. “Paramos” lietuvių kredito unijos Kanadoje valdyba nutarė finansuoti
  filmo apie ŠALFASS istoriją kūrimą. Didžiausia iki šiol gauta parama šiais metais atėjo
  iš Lietuvių fondo JAV.
 3. 2023 m. varžybinis kalendorius. Grįžtama prie 5 punkto. JAV Lietuvių Bendruomenės
  vice-pirmininkas sporto reikalams Kernius Miežlaiškis pasisako. Išsakoma nuomonė
  apie 2023-jų metų sportines varžybas: žaidynes soūloma surengti
  Toronte/Klyvlende/Detroite.
 4. Einamieji reikalai.
  a) Laurynas Misevičius pristato ŠALFASS tinklapius, žiniasklaidos straipsnius, medijas.
  b) Rasa Mitrulevičienė kalba apie veiklos finansavimą – Lietuvių fondą Čikagoje,
  Kazickų šeimos fonda, o kitus privačius rėmėjus pristato Laurynas Misevičius. Ilgų
  nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas pasisako apie XI-ųjų pasaulio lietuvių sporto
  žaidynių finansavimą, pamini trūkumus. Pristato savo planuojamą naujo bėgimo
  maršrutą ~9000 km Afrikoje. “Visada yra įdomiau, kada yra daugiau sunkumų”- Aido
  “sparnuota” citata.
  c) Laurynas Misevičius pristato ŠALFASS jubiliejinius ženkliukus, kurie yra visur
  dalinami.
  d) Stasys Kuliavas kalba ŠALFASS Šlovės arenos tema. 10 organizacijai nusipelniusių
  žmonių yra įtraukti į šiuos sąrašus (5 iš JAV ir 5 iš Kanados). Gytis Kavaliauskas kalba
  dėl savo tėčio a/a Stanislovo (buvusio JAV LB Krašto valdybos nario ir ŠALFASS
  Centro Valdybos atstovo) įtraukimo į šią Šlovės areną netolimoje ateityje.
 5. Tolimesnės diskusijos. Diskutuojama apie įvairius einamuosius ŠALFASS reikalus.
 6. ŠALFASS statuto reikalai. Stasys Kuliavas kalba apie ŠALFASS įstatus. Užduodami
  klausimai. Pateikiami papildymai. Laurynas Misevičius pateikia pakeitimus, balsuojama.
 7. Pranesimai.
  a) Lauryno Misevičiaus pranešimas. Esu ŠALFASS pirmininku nuo 2007 m. rudens.
  Pagerbiami tylos minute išėję Anapilin. Lauryno Misevičiaus ateities įžvalgos. Rasos
  Mitrulevičienės pranešimas apie paramą organizacijai/išlaidas. Klausimų nėra. Arūnas
  Morkūnas (Kanada) – pranešimas/finansinė ataskaita. Daugiau klausimų nėra.
  b) Kanados sporto apygardos pranešimas – pristato Stasys Kuliavas. Klausimų nėra.
  JAV Rytų sporto apygardos – pristato Deivis Pavasaris. Klausimų nėra. JAV Vidurio
  vakarų sporto apygardos – pristato Laurynas Misevičius. Klausimų nėra.
  c) Kiti JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės atstovai – nedalyvauja.
  d) Sporto šakų ir kitų komitetų – pristato Laurynas Misevičius ir Stasys Kuliavas.
  Eugenijus Krikščiūnas kalba dėl lauko ir stalo teniso turnyrų ateities.
  e) Lakrosas – vietoje Ryan Dutkaus pristato Kazimieras Deksnys.
 8. ŠALFASS Garbės teismas. Niekas nesikreipė į ŠALFASS garbės teismą.
 9. ŠALFASS Revizijos komitetas. Edis Stravinskas – revizorius – pristato komiteto
  išvadas. Viskas sklandžiai.
  Pranešama, kad Arūnas Čygas pasitraukia iš užimamų pareigų ŠALFASS Centro
  valdyboje. Padėka jam už ilgametį darbą.
 10. Rinkimų į ŠALFASS Centro Valdybą traktavimas pagal naujai priimtus istatus,
  kandidatai ir ju patvirtinimas. Stasys Kuliavas išaiškina ŠALFASS statutą. Keičiamas
  vienas iš punktų 7.2. (5 metų kadencija keičiama į 3 metų). Laurynas Misevičius skaito
  pataisą 7.2. punkto. Valentinas Aleksa komentuoja pataisą. Laurynas Misevicius kontr-
  argumentuoja. Stasys Kuliavas skaito pataisos punktą: vietoj 5 metų ŠALFASS
  prezidento kadencijos keičiama į 3 metų. Balsuojama. Prieš nėra. Priimta vienbalsiai.
  Pritariama 3 metų prezidento kadencijai. Marius Čepulionis siūlomas į valdybos narius.
  Balsuojama. Prieš nėra. Priimta vienbalsiai. Vyksta diskusija dėl ŠALFASS jaunių
  krepšinio turnyro Klyvlende. Stasys Kuliavas pateikia pasiūlymus – dar bus svarstoma.
 11. 2023 m. ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data. Diskusija vyksta dėl suvažiavimo
  nuotoliniu būdu arba gyvai. Preliminariai nusprendžiama kitais metais rengti kaip ir 2022
  metais hibridiniu būdu – 2023 metų pirmą arba antrą lapkričio mėn. savaitgalį Klyvlende.
 12. Suvažiavimo uždarymas, tautiška giesmė. Suvažiavimas uždaromas. Giedamas
  Lietuvos Valstybinis himnas.

2022 m. spalio 29 d.
Klyvlendas, OH
Pabaiga: 3:08 pm EST
Protokolavo: Marius Čepulionis
ŠALFASS Centro Valdybos sekretorius

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-metinis-posedis-launa-annual-meeting/