ŠALFASS pranešimas

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga – 64-ųjų kasmetinių žaidynių pranešimas spaudai

jonasvalanciunas01.jpgDar 1951-aisiais Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) pirmtakas Vyriausiasis fizinio auklėjimo ir sporto komitetas (VFASK) surengė pirmąsias Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynes Toronte, kurios ir tapo puikia pradžia jau daugiau kaip pusę amžiaus stambiausios išeivijos lietuvių sporto organizacijos rengiamoms kasmetinėms sportinėms šventėms. Prieš keletą metų seniausias „Klevo lapo“ šalies lietuvių sporto klubas „Vytis“ surado tinkamiausią formą paminėti savo jau 60-ąjį jubiliejų: 2008 m. Kanados lietuvių „sostinėje“ suorganizuota šiemet 58-ąja tapusi ŠALFASS kasmetinė sporto fiesta. Prabėgus dar penkeriems metams vėl į Torontą suvažiuoja stipriausios JAV ir Kanados lietuvių mėgėjų krepšinio komandos – ateinantį savaitgalį 64-ąsias žaidynes čia rengia kitas ne mažiau žinomas vietos mūsų tautiečių sporto klubas “Aušra”. Be jaunių (iki 18 m. amžiaus), vyrų ir moterų krepšinio (viso užsiregistravo 19 komandų iš visos Šiaurės Amerikos) organizuojamos stalo teniso (Mississauga “Anapilio” kankinių šventovės salėje) bei šaudymo varžybos (kaimyniniame Hamiltone – vykdo žūklautojų ir medžiotojų klubas “Giedraitis”). Visus prijaučiančius Amerikos lietuvių sportiniam judėjimui maloniai kviečiame prisijungti prie sporto šventės dalyvių bei ateiti “pasirgti” už savo palaikomas krepšinio komandas, taip pat atvykti į penktadienio (š.m. gegužės 23 d.) susipažinimo vakarą prie Toronto lietuviu namų esančioje “Lokio” užeigoje bei tradicinę šeštadienio (gegužės 24 d.) ŠALFASS sporto šventės vakaronę “Lokyje” nuo 8 v.v. Sekmadienio rytmetį (9 val.) Prisikėlimo parapijoje bus aukojamos specialios pamaldos žaidynių sportininkams. Vyrų krepšinio pirmenybės prasidės penktadienio vakare 7:15 val. maču Humber College Lakeshore tarp abiejų Toronto komandų – “Aušros” bei “Vyčio”. Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės į 64-ųjų ŠALFASS metinių žaidynių organizatorių Stasį Kuliavą mob. Tel. 416-529-7826 arba el. paštu s.kuliavas@gmail.com, taip pat atnaujinti visų varžybų tvarkaraščiai skelbiami oficialioje mūsu Sajungos svetainėje www.salfass.org .

2014 ŠALFASS-LAUNA sporto šventė, Toronto May 23/25th

KREPŠINIS/BASKETBALL

Friday/penktadienis 6pm – 10pm (2 locations)
Burnhamthorpe Collegiate Institute – 500 The East Mall
Humber College Lakeshore – 3199 Lake Shore Blvd.
(Toronto Aušra vs. Toronto Vytis @ 7:15pm – first game)

Meet & Greet @ Bar Lokys – 1573 Bloor St. W.
Food will be served, Lith. beer – lietuviškas maistas ir gėrimai

Saturday/šeštadienis 9:15am – 6:00pm
Burnhamthorpe Collegiate Institute
Humber College Lakeshore
Bishop Allen – 721 Royal York Rd.
Father Redmond – 28 Colonel Samuel Smith Park Dr.
Lakeshore Collegiate – 350 Kipling Ave.

Tournament Social @ Lithuanian House, 1573 Bloor St. W.
Food will be served (Everyone will be there)
Entrance donation: $5

Sunday/sekmadienis 9:30am – 3:00pm
Šv.MIŠIOS/Mass 9am,Prisikėlimo parapija(1 Resurrection Rd.)

Humber College Lakeshore
Bishop Allen
Father Redmond – Men’s A final @ 2:30pm

STALO TENISAS/TABLE TENNIS

Saturday/šeštadienis 11:00am – 3:00pm @ “Anapilis” sodyba – 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ONT. L5C1T3

DĖL KLAUSIMŲ SKAMBINKITE EUGENIJUI KRIKŠČIŪNUI TEL. NR.416-420-4385

ŠAUDYMAS / SHOOTING

Saturday/šeštadienis 10:00am – 5:00pm @ “Giedraitis” klubas – 292 York Mills Rd., North York, ONT. M2L 1L1

DĖL KLAUSIMŲ SKAMBINKITE KAZIMIERUI DEKSNIUI TEL. NR. 905-921-6006

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-pranesimas/