ŠALFASS suvažiavimas

ŠALFASS suvažiavimas ir labdaringas koncertas Cleveland (OH) Lietuvių klubui paremti

Kviečiame sportui neabejingus mūsų tautiečius dalyvauti ŠALFASS kasmetiniame suvažiavime, kuris tradiciškai vėl rengiamas Cleveland Lietuvių klube adresu 877 E. 185-th St., Cleveland, OH 44119 (tel. pasiteiravimui 216-531-2131, 732-317-9195) š.m. lapkričio 19 d. nuo 11 val. ryto. Tos pačios dienos popietę Lietuvių klube organizuojamas labdaringas vakaras – programoje vietinis vyrų kvartetas (Jonas Muliolis, Rytis Urbaitis, Ed Kijauskas ir Paulius Nasvytis ). Taip pat jūsų lauks dar vienas siurprizas – Virginijos Muliolis ir Danutės Liauba specialus pasirodymas, o po jų koncertuos čigoniškos muzikos grupė „Harmonia“. Šventę pradėsime šiltais užkandžiais, kokteilių valanda nuo 7 iki 8 v.v., po to įvyks koncertas. Vakarui auka – $50 asmeniui, užsakant stalą 10-čiai žmonių speciali kaina $400. Atvykite puikiai praleisti laiką ir tuo pačiu paremti mūsų klubą, kad greitu metu galėtume kloti naujas grindis!

Laurynas (Larry) R. Misevicius

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-suvaziavimas/