ŠALFASS Tournament Update

ŠALFASS Team Leaders,
We are just 18 days away from the 70th ŠALFASS games in Chicago! Your persistent dedication and energy is crucial during these next three weeks. Below, you will see similar information from last week, with a few updated teams, contacts, and information.
The biggest focus right now is making a final effort to recruit junior teams. You can see that the Men’s tournament is well-attended, and we will be able to release the final schedule soon. We hope to have all schedules finalized by the next newsletter (Monday, May 9th).
Please feel free to email (pwriskus@gmail.com) or call me (630-947-5883) with any questions.
Paulius
Below is the ŠALFASS Committee in case you have any questions.
Teams and Tournament
 • Here is the most recent version of teams that we have for the tournament. The men’s tournament is in excellent shape and we are working on recruiting more kids teams. 
 • If you are a Men’s B player, Senior 40+, or Junior A player please fill out this Google Form marking your preference. We will make a decision Monday night so please vote.
 • We are closer to the final schedule. You can definitely expect it by next Monday (5/9).
 • All games will occur at the Lithuanian World Center and the Lemont Park District. These venues are 5 minutes away from each other. 
Registration Fee
 • Men’s teams $450
 • Kids teams $350
 • Write a check to CLKL and send it to this address AURIMAS MATULEVIČIUS – CLKL, 17B KINGERY QUARTER # 107, WILLOWBROOK, IL 60527-6543
Hotel and Lodging
 • The SALFASS Hotel is Aloft in Bolingbrook. Explain that you are with the SALFASS party and you will receive the SALFASS discount. The hotel is 15 minutes from the Lithuanian World Center and Lemont Park District.
Friday and Saturday 70th Anniversary Social Events
 • We will be having Susipažinimo Vakaras on Friday May 20th from 7PM-10PM at Grand Duke’s Restaurant, which is within 10 minutes of the hotels and gyms. They will have live music, Lithuanian food, and Lithuanian beer.
 • On Saturday, we are excited to host the 70th Anniversary SALFASS party/event at the Lithuanian World Center. The event will include Live Music (Cigarai), Lithuanian Food, and opportunities to recognize and honor SALFASS organizers and special guests. Lithuanian Beer will be available for purchase. It is crucial that we all attend the event to honor the 70th anniversary and to reenergize the SALFASS spirit. Please encourage as many people to come!
Non-Basketball Events
In addition to basketball, we will be hosting table tennis to commemorate ŠALFASS 70-th anniversary. We will also have pool, bowling, chess, and pickle-ball. We are looking for more participants. Please email larrykaunas@yahoo.com if you know of anyone interested
Support with Logistics
Lituanica will be organizing volunteering for scoreboards, running the Bar on Saturday, and other needs. Please email me directly if you or your team are willing to help.
Team Contacts 
Please see the table below for the main contacts of each team. 

Team

Name

Email

Juodkrante (Chicago)

Paulius Otruškevičius

ltpaul23@gmail.com

Lituanica

Steve Bendoraitis 

Ed Bendoraitis 

Paulius Riškus

Aurimas Matulevičius

Stepas Žilys  

sbendor1@msn.com 

ebendor54@yahoo.com 

pwriskus@gmail.com

aurimas23@yahoo.com

stepaszilys@yahoo.com

Lithuanian College Stars

Aurimas Matulevičius 

aurimas23@yahoo.com

Lithuanian High School Stars

Aurimas Matulevičius 

aurimas23@yahoo.com

Geležinis Vilkas (New York)

Rokas Mažionis

Baltimore/Colorado

Tadas Pačerinskas

walsch23@gmail.com

Liepsna (New Jersey)

Tomas Cicėnas

tcicenas14@gmail.com

Salta Balta (Chicago)

Kovas Rugienius

Antanas Riškus

kovasrugienius34@gmail.com

antanasriskus27@gmail.com

Ausra (Toronto)

Elenute Stankutė-Lelienė

Ona Stanevičiūtė

elenute78@gmail.com

onute@hotmail.com

Kovas (Detroit)

Rimas Polteraitis

rpolteraitis@directsourcing.com

Zaibas (Cleveland)

Pete Titas

ptitas@hotmail.com

ANAPILIS (Canada)MISSISSAUGA

Pranas Vilkialis

lac_pranas@hotmail.com

Hamilton (Kovas)

Pirm: Patrick Orvidas

Andrew Pargauskas

patrick.orvidas@gmail.com

alpar08051981@gmail.com

Vytis (Toronto)

Pirm: Matthew Akelaitis

makelaitis@icloud.com

Alytus (Chicago)

Darius Venys

darius.venys@gmail.com

Kaunas (Chicago)

Tautvilas Tarasovas

tautvilas67@gmail.com

Seni Krienai (Texas)

Arendijus Mejeras 

ari@colourbasis.com

Stumbras (Florida)

Arvydas Bubulis

arvisb@hotmail.com

Table Tennis

Deivis Pavasaris (vadovas)

Eugenijus Krikščiūnas (Toronto)

Mindaugas Bieliauskas

deivis_pavasaris@yahoo.com

 

mindbb@yahoo.com

Pool – biliardas

Karolina Mažeikaitė

karolina426@gmail.com

Please reach out to us with any questions and keep up the great work!
Sincerely,
The SALFASS committee.
ŠALFASS komandos vadovai,Mums liko tik 18 dienų iki 70-ųjų ŠALFASS žaidimų. Jūsų nuolatinis atsidavimas ir energija yra labai svarbūs per šias tris savaites. Žemiau matysite panašią praėjusios savaitės informaciją su keliomis atnaujintomis komandomis, kontaktais ir informacija.
Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas paskutinėms pastangoms rinkti jaunių komandas. Matote, kad vyrų turnyras gausiai lankomas, o galutinį tvarkaraštį galėsime paskelbti netrukus. Tikimės, kad visi tvarkaraščiai bus patvirtinti kitame informaciniame biuletenyje (gegužės 9 d., pirmadienį).Jei turite klausimų, nedvejodami rašykite el. paštu (pwriskus@gmail.com) arba skambinkite man (630-947-5883).
Paulius
Žemiau yra ŠALFASS komitetas, jei turite klausimų.
Pirmininkas: Laurynas Misevičius (larrykaunas@yahoo.com
Vice Pirmininkas: Stasys Kuliavas (stasys.kuliavas@gmail.com)
Iždininkai: Arūnas Morkūnas (ajmorkunas@gmail.com) ir Rasa Mitrulevičienė (rasamaja@gmail.com)
Sekretorius: Arunas Čygas (cygasr@gmail.com)
Krepšinio Komiteto Pirmininkas: Paulius Riškus (pwriskus@gmail.com)
Golfo Komiteto Pirmininkas: Matas Anužis (manuzis11@gmail.com)
Vidurio Vakarų vadovas: Aurimas Matulevičius (aurimas23@yahoo.com)
Rytų Pakrantės Pirmininkas: Deivis Pavasaris (deivis_pavasaris@yahoo.com)
Narys: Kazimieras Deksnys (kdeksnys@gmail.com)
Komandos ir turnyras 
 • Here yra naujausia komandų versija, kurią turime turnyrui.
 • Jei esate vyrų B žaidėjas, vyresnis 40 metų ar jaunesnis A žaidėjas, užpildykite šią „Google Form, pažymėdami savo pasirinkimą. Sprendimą priimsime išklausę jūsų atsiliepimus. 
 • Artėjame prie galutinio tvarkaraščio. To tikrai galite tikėtis kitą pirmadienį.
 • Visi žaidimai vyks Pasaulio lietuvių centre ir Lemonto parko rajono mokykloje. Šios vietos yra 5 minutės atstumu viena nuo kitos.
Registracijos mokestis 
 • Vyrų komandos 450 USD
 • Vaikų komandos 350 USD
 • Išrašykite čekį į CLKL ir siųskite šiuo adresu AURIMAS MATULEVIČIUS – CLKL, 17B KINGERY QUARTER # 107, WILLOWBROOK, IL 60527-6543
Viešbutis ir nakvynė
 • ŠALFASS viešbutis yra užsakytas Bolingbruke su nemokamais pusryčiais ir baseinu. Paaiškinkite, kad esate su ŠALFASS Sporto švente ir gausite nemažą nuolaidą. Viešbutis yra 15 minučių nuo Lietuvių Pasaulio centro ir Lemont Park rajono.
 • Jei pageidaujate kitokio, šiuose rajonuose yra daug viešbučių.
Penktadienio ir šeštadienio 70-mečio vakarėliai:
 • Susipažinimo vakarą surengsime gegužės 20 d., penktadienį, 19-22 val. restorane Grand Duke’s, kuris 10 minučių atstumu nuo viešbučių ir sporto salių. Bus gyva muzika, lietuviškas maistas ir lietuviškas alus.
 • Šeštadienį su nekantrumu kviečiame į 70-mečio SALFASS vakarėlį/renginį Pasaulio lietuvių centre. Renginio metu bus gyva muzika (Cigarai), lietuviškas maistas, bus galimybė pripažinti ir pagerbti SALFASS organizatorius ir ypatingus svečius. Bus galima įsigyti lietuviško alaus. Labai svarbu, kad visi dalyvautume renginyje, skirtame pagerbti 70-metį ir atnaujinti SALFASS dvasią. Kviečiame kuo daugiau žmonių ateiti!
Ne krepšinio renginiaiBe krepšinio, rengsime stalo tenisą, biliardą, specialų bėgimą ir galbūt boulingą, pickleball bei šachmatus. Laukiame daugiau dalyvių. Jei žinote ką nors susidomėjusių, rašykite el. paštu larrykaunas@yahoo.comPagalba su logistika„Lituanica“ organizuos savanorystę švieslentėms, šeštadienį baro valdymui ir kitiems poreikiams. Jei jūs ar jūsų komanda norite padėti, parašykite man tiesiogiai el. paštu pwriskus@gmail.com
Komandos kontaktaiŽemiau esančioje lentelėje rasite kiekvienos komandos pagrindinius kontaktus:

Team

Name

Email

Juodkrante (Chicago)

Paulius Otruškevičius

ltpaul23@gmail.com

Lituanica

Steve Bendoraitis 

Ed Bendoraitis 

Paulius Riškus

Aurimas Matulevičius

Stepas Žilys  

sbendor1@msn.com 

ebendor54@yahoo.com 

pwriskus@gmail.com

aurimas23@yahoo.com

stepaszilys@yahoo.com

Lithuanian College Stars

Aurimas Matulevičius 

aurimas23@yahoo.com

Lithuanian High School Stars

Aurimas Matulevičius 

aurimas23@yahoo.com

Geležinis Vilkas (New York)

Rokas Mažionis

Baltimorė/Colorado

Tadas Pačerinskas

walsch23@gmail.com

Liepsna (New Jersey)

Tomas Cicėnas

tcicenas14@gmail.com

Šalta Balta (Chicago)

Kovas Rugienius

Antanas Riškus

kovasrugienius34@gmail.com

antanasriskus27@gmail.com

Aušra (Toronto)

Elenute Stankutė-Lelienė

Ona Stanevičiūtė

elenute78@gmail.com

onute@hotmail.com

Kovas (Detroit)

Rimas Polteraitis

rpolteraitis@directsourcing.com

Žaibas (Cleveland)

Pete Titas

ptitas@hotmail.com

ANAPILIS (Canada)MISSISSAUGA

Pranas Vilkialis

lac_pranas@hotmail.com

Hamilton (Kovas)

Pirm: Patrick Orvidas

Andrew Pargauskas

patrick.orvidas@gmail.com

alpar08051981@gmail.com

Vytis (Toronto)

Pirm: Matthew Akelaitis

makelaitis@icloud.com

Alytus (Chicago)

Darius Venys

darius.venys@gmail.com

Kaunas (Chicago)

Tautvilas Tarasovas

tautvilas67@gmail.com

Seni Krienai (Texas)

Arendijus Mejeras 

ari@colourbasis.com

Stumbras (Florida)

Arvydas Bubulis

arvisb@hotmail.com

Table Tennis

Deivis Pavasaris (vadovas)

Eugenijus Krikščiūnas (Toronto)

Mindaugas Bieliauskas

deivis_pavasaris@yahoo.com

 

mindbb@yahoo.com.

Pool – biliardas

Karolina Mažeikaitė karolina426@gmail.com
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis ir tęskite puikų darbą!Pagarbiai,ŠALFASS jubiliejinių žaidynių komiteto vardu

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-tournament-update/