apie ŠALFASS

about LAUNA

Jūs svečiuojatės Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sporto Sąjungos (ŠALFASS) interneto puslapyje. Visoje Šiaurės Amerikoje įvairiose sporto šakose dalyvauja apie 1 000 ŠALFASS narių.

Prašome toliau domėtis mūsų svetainės informacija apie sportą Jūsų apylinkėse ir kreipkitės į sporto klubus arba atskirų sporto šakų vadovus. ŠALFASS-ai gali priklausyti visi lietuvių kilmės arba mišrių šeimų žmonės.

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos statutas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/

Lietuvos sporto enciklopedija – apie ŠALFASS

Lietuvos sporto enciklopedija – apie ŠALFASS Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, ŠALFASS (1947-65 Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas, Vyr. FASK), visuom. organizacija, vienijanti Š. Amerikos liet. sporto klubus, koordinuojanti jų veiklą, organizuojanti geriausių Š. Amerikos lietuvių sportininkų išvykas rungtyniauti į kitus žemynus, šalis, palaikanti ryšius su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB), Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ALFAS) …

Lietuvių išeivijos sporto mėgėjų organizacijoje vyksta kartų kaita

Š. m. lapkričio pabaigoje Cleveland mieste vyko stambiausios išeivijoje lietuviškos sporto mėgėjų organizacijos – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) – kasmetinis suvažiavimas. Kas jame buvo kalbama, kaip šiandien gyvena ŠALFASS – apie tai kalbamės su organizacijos valdybos pirmininku Laurynu R. Misevičiumi.

Read more

Lithuanian Ski – Aspen 2012

This year’s snow ski and winter trip is to the beautiful Aspen Mountain Ski Resort in Aspen, Colorado March 25-31, 2011 !!!

Read more