apie ŠALFASS

about LAUNA

Jūs svečiuojatės Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sporto Sąjungos (ŠALFASS) interneto puslapyje. Visoje Šiaurės Amerikoje įvairiose sporto šakose dalyvauja apie 1 000 ŠALFASS narių.

Prašome toliau domėtis mūsų svetainės informacija apie sportą Jūsų apylinkėse ir kreipkitės į sporto klubus arba atskirų sporto šakų vadovus. ŠALFASS-ai gali priklausyti visi lietuvių kilmės arba mišrių šeimų žmonės.

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos statutas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/

Lietuvos sporto enciklopedija – apie ŠALFASS

Lietuvos sporto enciklopedija – apie ŠALFASS Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, ŠALFASS (1947-65 Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas, Vyr. FASK), visuom. organizacija, vienijanti Š. Amerikos liet. sporto klubus, koordinuojanti jų veiklą, organizuojanti geriausių Š. Amerikos lietuvių sportininkų išvykas rungtyniauti į kitus žemynus, šalis, palaikanti ryšius su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB), Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ALFAS) …

View page »

kkisd

X-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Kaune sekančią vasarą

Aptartas pasirengimas X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms 2016 m. spalio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko antrasis darbo grupės dėl X pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 2017 m. birželio 27–30 d. Kaune, posėdis. Posėdyje buvo aptarti žaidynių organizavimo klausimai, patvirtinti žaidynių nuostatai ir preliminari renginio organizavimui reikalingų lėšų sąmata. Kūno kultūros ir sporto …

Read more

Lietuvių komandoje Čikagos maratone – 24 bėgikai

Sekmadienį lietuviai tradiciškai dalyvavo Čikagos maratone – net 24 tautiečiai prisijungė prie lietuviškos komandos, būrys žiūrovų taip pat palaikė sportininkus lietuviškame sirgalių punkte. Šiais metais lietuviai bėgimą skyrė Lietuvos laisvės gynėjų atminimui. Po finišo akcijos dalyviai rinkosi į apdovanojimų ceremoniją, kurioje kalbėjęs Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas atkreipė dėmesį į tą pačią dieną vykusius …

Read more

2016 m. SPALIO 29 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

2016 m. SPALIO 29 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ   11 val. – 5 val. p.p. (pietų petrauka 2 – 3 val. p.p.)   Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas. Darbotvarkės priėmimas. Sveikinimai žodžiu: LOA, KKSD pimininko? JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininkas? Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas. 2017 m. varžybų kalendorius: …

Read more

lrkrepsinis

Lietuvos Respublikos Ambasados Krepšinio turnyro Tvarkaraštis

Hi all/labas – Embassy Cup schedule attached… Got 11 teams participating this year – Texas, LA, Long Island-ny, NJ, Nyc, Baltimore, DC and Lithuania (Embassy staff), also 3 others – joint Estonian/Latvian squad, US Dept. of Defense as well as State Dept. so the date is Oct. 8-th, Saturday, all games are played over at …

Read more