2022 m. SPALIO 29 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO KLYVLENDE DARBOTVARKĖ

12 val.r. (EST – Rytų pakrantės laiku) – 17 val./5 v.p.p. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas. Darbotvarkės priėmimas. Sveikinimai: Lietuvos Ambasadorės JAV JE Audros Plepytės ir Ambasadoriaus Kanadoje JE Dariaus Skusevičiaus, PLB pirmininkės Dalios Henke ir kitų mūsų posėdžio garbės svečių. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininko sportui K. Miežlaiškio? Sveikinimai raštu. Praėjusio …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2022-m-spalio-29-d-salfass-suvaziavimo-klyvlende-darbotvarke/

BYLAWS OF THE LITHUANIAN ATHLETIC UNION OF NORTH AMERICA

The By-laws of the Lithuanian Athletic Union of North America were drafted by Valentinas Aleksa on September 20, 2019 and adopted at the virtual assembly of the Lithuanian Athletic Union of North America held on October 24, 2020. BYLAWS OF THE LITHUANIAN ATHLETIC UNION OF NORTH AMERICA 1. General Part 1.1. The Lithuanian Athletic Union …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/bylaws-of-the-lithuanian-athletic-union-of-north-america-2/

BYLAWS OF THE LITHUANIAN ATHLETIC UNION OF NORTH AMERICA

BYLAWS OF THE LITHUANIAN ATHLETIC UNION OF NORTH AMERICA I.         INTRODUCTION 1. The Lithuanian Athletic Union of North America (abbreviated as “LAUNA”). In Lithuanian – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga. 2. The area of operation of LAUNA shall be the United States of America and Canada. II.      …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/bylaws-of-the-lithuanian-athletic-union-of-north-america/

Jersey Shore 3×3 Krepšinis – Rezultatai

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/jersey-shore-3x3-krepsinis-rezultatai/

Beisbolo turnyras Vasagoje

Rugpjūčio 28-oji, paskutinis vasaros sekmadienis, buvo, kaip paprastai, skirta tradiciniam renginiui  beisbolo turnyrui Wasaga Beach. Del koronoviruso pandemijos tradicija buvo atidėta porai metų, ir tik šią vasarą buvo galima palydėti vasarą tradiciniu, visų laukiamu sportiniu renginiu. Po ilgesnės pertraukos visiems buvo smagu susirinkti ir varžybose patikrinti savo sportinius įgūdžius. Šešios komandos iš Toronto, Hamiltono, Londono …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/beisbolo-turnyras-vasagoje/

ŠALFASS-gos metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2021 m.

Spalio 23 d. virtualiai per Zoom konferencijų programą. P r o t o k o l a s Suvažiavimo atidarymas. Suvažiavimą atidarė ŠALFASS-gos pirmininkas L. Misevičius. Pasiūlyta pirmininkauti – K. Deksnys, sekretoriauti – A. Čygas. Mandatų komisija – A. Morkūnas ir A. Čygas. Suvažiavimas vienbalsiai priėmė. Suvažiavimo darbotvarkė priimta be pakeitimų. Suvažiavimo sveikinimai. Suvažiavimą sveikino …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-gos-metinio-visuotinio-suvaziavimo-ivykusio-2021-m/

ŠALFASS GOLF 2022 RESULTS

ŠALFASS 2022 was a great success, with fun had by all. Miraculously, only the final two groups on Sunday were affected by rain, even though the forecast was predicting rain all weekend. The competition and camaraderie were great. Team Green won the Championship with 38.5 points, receiving first place medals and cash awards, with Team …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-golf-2022-results/

Kasmetinis, jau 18-tas “Jersey Shore 3×3” Krepsinio Turnyras

Sveiki, Kasmetinis jau 18-tas “Jersey Shore 3×3” krepšinio turnyras vyks Šeštadienį, Rugsėjo 24d. Pradžia 10 val.r. Turnyro vieta: 1200 Ocean Road Spring Lake Heights, NJ 07762 Komandų registracija vyks prieš turnyro pradžią. Startinis mokestis $100 nuo komandos – visi mokesčiai eis į prizą. Prizai ir turnyro formatas priklausys nuo komandų skaičiaus. Komanda gali turėti 3 arba …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/kasmetinis-jau-18-tas-jersey-shore-3x3-krepsinio-turnyras/

Garsas apie Druskininkuose surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Dainius RUŽEVIČIUS „Žaidynės Druskininkuose buvo puikiai organizuotos, kartelė labai aukštai iškelta, kitų žaidynių organizatoriams bus nelengva išlaikyti tokį lygį“, – kalbėjo XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyviai, svečiai, prasmingai ir turiningai praleidę keturias pilnas emocijų dienas Druskininkuose. Liepos 14–17d. Druskininkai tapo visų sportuojančių lietuvių, susirinkusių į XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes, draugystės ir vienybės centru. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/garsas-apie-druskininkuose-surengtas-xi-pasaulio-lietuviu-zaidynes-nuskambejo-per-visa-pasauli/

SALFASS Golf Tournament

Date: August 19- August 21, 2022 Location: Swan Lake Resort5203 Plymouth LaPorte TrailPlymouth, IN 46563 Package Rates: Hotel: 10 standard queen rooms/9 standard king rooms$395.96 per person (double golfer occupancy)$559.56 per person (single golfer occupancy)$559.56 total for single golfer & 1 non-golfer in roomNon golfer-no breakfast included Packages include: 2 nights stay2 rounds of golf …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-golf-tournament-2/