2014 m. LAPKRIČIO 22 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

klevelandklubas22014 m. LAPKRIČIO 22 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
4. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
5. 2015 m. varžybų kalendorius: pagrindinės žaidynės Klyvlende? Jaunimo Niujorke? veteranų kur?
6. Metinės 2014 metų pirmenybės: a) slidinėjimas, b) senjorų krepšinis Čikagoje, c) 64-sios Žaidynės Toronte, d) jaunučių krepšinio pirmenybės Detroite, e) kitos.
7. X-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Kaune, galimas Žiemos sporto žaidynių organizavimas ateityje atskirai nuo vasaros šventės?
8. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV.
9. Einamieji reikalai:
a. Sportinės spaudos reikalai, komunikacija. ŠALFASS tinklapis.
b. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
c. ŠALFASS plėtros projektas – Arvydas Bubulis (lankstinukai, internete?).
10. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projekto eiga, nauji kandidatai? Diskusijos.

Pietų pertrauka

11. ŠALFASS Statuto pakeitimai, pasiūlymai.
12. Pranešimai žodžiu ir raštu:
a. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, iždininko – pasiūlymų svarstymas.
b. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų.
c. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
d. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai?), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
13. ŠALFASS Garbės teismo.
14. ŠALFASS Revizijos komiteto.
15. 2015 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
16. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai – Žaidynių rengimas Lietuvių dienų metu LA (2016 m.).
17. Suvažiavimo uždarymas.

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2014-m-lapkricio-22-d-salfass-suvaziavimo-darbotvarke/