2016 m. SPALIO 29 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

2016 m. SPALIO 29 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

 

11 val. – 5 val. p.p. (pietų petrauka 2 – 3 val. p.p.)

 

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai žodžiu:
 • LOA, KKSD pimininko?
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininkas?
  1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
  2. 2017 m. varžybų kalendorius: 67-ios žaidynės Hamiltone. Jaunimo Mississauga? senjorų LA/NY?
  3. Metinės 2016 metų pirmenybės: a) slidinėjimas Kalifornijoje, b) senjorų krepšinis Detroite, c) 66-ios ŠALFASS žaidynės Čikagoje, d) jaunučių krepšinio pirmenybės Klyvlende, e) kitos.
 • X-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Kaune, pasiruošimas ir II-oji LSU sporto konferencija.

 

 1. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV.
 2. Einamieji reikalai:
  1. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  2. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
  3. ŠALFASS plėtros projektas – Arvydas Bubulis/Gintautas Garsys (tolimesnė eiga?).
  4. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, ar balsuojame už 10 kandidatų? Viso po 5 iš JAV – Prezidentas Valdas Adamkus, Rimantas Dirvonis, Vytautas Grybauskas, Pranas Gvildys, Edvardas Šulaitis ir Kanados – vyskupas Paulius Baltakis, Pranas Berneckas, Sigitas Krašauskas, Kazimieras Sapočkinas ir Antanas Supronas. Skaitykite daugiau apie šio klausimo aptarimą praeitų metų suvažiavime: http://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/klivlande-ivyko-salfass-suvaziavimas.d?id=69129634
 3. Tolimesnės diskusijos.
 4. ŠALFASS Statuto pakeitimai, pasiūlymai.
 5. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, iždininko – pasiūlymų svarstymas.
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai?), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
 6. ŠALFASS Garbės teismo?
 7. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 8. 2017 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 9. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTSC (archyvais Čikagoje).
 10. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.
 11.  ŠALFASS Statuto pakeitimai, pasiūlymai.
 12. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, iždininko – pasiūlymų svarstymas.
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai?), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
 13. ŠALFASS Garbės teismo?
 14. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 15. 2017 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 16. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTSC (archyvais Čikagoje).
 17. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.
 18. P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2016-m-spalio-29-d-salfass-suvaziavimo-darbotvarke/