2021 m. SPALIO 23 d. ŠALFASS VIRTUALAUS ZOOM KAMBARYJE SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

11 val.r. (EST – Rytų pakrantės laiku) – 3 val. p.p.?

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai:
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LTOK, LR Ambasados JAV ir Kanadoje?
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Arvydo Urbonavičiaus?
 1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
 2. 2022 m. varžybų kalendorius: 70-ios žaidynės Čikagoje gegužės 20-22 d. – visos amžiaus grupės.
 3. Metinės 2021 m. pirmenybės: a) slidinėjimas Aspen, b) 18-oji „Ambasados taurė“ 3*3 krepšinis.
 4. XI-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose 2022 m. liepos 13-17 d., sporto šakos.
 5. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL ataskaitos).
 6. Einamieji reikalai:
  1. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  2. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
  3. ŠALFASS ženkliukai, 2 variantai, Telšių „Praktikos“ pigesnis… ar užsakyti 100, ar 1,000?
  4. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, reikia pateiktų kandidatų biografijų.
 7. Tolimesnės diskusijos.
 8. ŠALFASS Statuto reikalai: ar yra pastabų pereitų metų naujojo suvažiavime priimto varianto?
 9. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, 2 iždininkų: Rasa (JAV) ir Arūnas (Kanada).
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vidurio Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai, 2021 m. PLB-ŠALFASS su LTOK (Olimpinė diena), 2020-2021 m. Aido Ardzijausko bėgimas aplink pasaulį), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, E-sporto?
  5. Lacrosse – Ryan Dutkus/Kazimieras Deksnys.
 10. ŠALFASS Garbės teismo.
 11. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 12. Naujieji „Krepšinio namai“ Kaune – statybos baigtos, renkamos aukos per įsiamžinimo plyteles.
 13. 2022 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 14. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTOK ir ŠMS ministerija.
 15. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2021-m-spalio-23-d-salfass-virtualaus-zoom-kambaryje-suvaziavimo-darbotvarke/