2022 m. SPALIO 29 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO KLYVLENDE DARBOTVARKĖ

12 val.r. (EST – Rytų pakrantės laiku) – 17 val./5 v.p.p.

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai:
 • Lietuvos Ambasadorės JAV JE Audros Plepytės ir Ambasadoriaus Kanadoje JE Dariaus Skusevičiaus, PLB pirmininkės Dalios Henke ir kitų mūsų posėdžio garbės svečių.
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininko sportui K. Miežlaiškio?
 1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
 2. 2023 m.varžybų kalendorius: Šalfass žaidynės Toronte/Klyvlende/Detroite, visos amžiaus grupės.
 3. Metinės 2022 m. pirmenybės: a) Jubiliejinės ŠALFASS Žaidynės Čikagoje gegužės 20-22 d.; b) slidinėjimas Aspen, CO pavasarį; c) softbolas Vasagoje rugpjūčio mėn.; d) Golfas Indianoje rugpjūčio mėn.; e) 19-oji „Ambasados taurė“ – krepšinio turnyras Vašingtone.
 4. XI-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose 2022 m. liepos 13-17 d., ataskaita.
 5. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL ataskaitos).
 6. Einamieji reikalai:
  1. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  2. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių Fondo pagalba.
  3. ŠALFASS ženkliukai – Telšių „Praktikos“ gauti, jau dalinome per 70-tį, likusius rėmėjams?
  4. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, reikia pateiktų kandidatų biografijų.
 7. Tolimesnės diskusijos.
 8. ŠALFASS Statuto reikalai:išversta į anglų kalbą, taip pat seni įstatai, turite klausimų/papildymų?
 9. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, 2 iždininkų: Rasa (JAV) ir Arūnas (Kanada).
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vidurio Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai, 2022 m. PLB-ŠALFASS su LTOK (Olimpinė diena Kaune), Aido Ardzijausko numatomas bėgimas, plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, E-sporto?
  5. Lacrosse – Ryan Dutkus/Kazimieras Deksnys.
 10. ŠALFASS Garbės teismo.
 11. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 12. Rinkimų į Valdybą traktavimas pagal naujai priimtus įstatus, kandidatai ir jų patvirtinimas.
 13. 2023 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 14. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2022-m-spalio-29-d-salfass-suvaziavimo-klyvlende-darbotvarke/