DĖL XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ PERKĖLIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, tel. (8 5) 219 1225/219 1152, faks. (8 5) 261 2077,

el. p. smmin@smm.lt, http://www.smm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091.

Atsisk. sąsk. LT30 7300 0100 0245 7205 „Swedbank“, AB, kodas 73000

________________________________________________________________________________

                                                   2020-11-10 Nr.SR-5167 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai kanceliarija@prezidentas.lt   Adresatams pagal pridedamą sąrašą      
  

 

DĖL XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ PERKĖLIMO

Siunčiame Jums susipažinti.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės (toliaus – PLSŽ) – senas ir gilias tradicijas turintis išeivijos lietuvių sporto renginys, populiarus tarp tautiečių. Pasaulio lietuvių sporto žaidynės telkia užsienio lietuvius – neleidžia atitrūkti nuo savo ištakų, padeda išlaikyti ryšį su Tėvyne. X PLSŽ metu vykusiame forume buvo nuspręsta XI PLSŽ surengti 2021 m. liepos 1–4 d. Druskininkuose. PLSŽ globėju sutiko būti pats Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Prasidėjus COVID-19 viruso pandemijai pasaulyje į 2021 m. buvo perkelti daugelis tarptautinių (įskaitant ir sporto) renginių ir ne tik tų, kurie buvo suplanuoti Lietuvoje: SELL žaidynės, Tokijo olimpinės žaidynės (2021 m. liepos 23 – rugpjūčio 8 d.), Tarptautinė fizikos olimpiada (tiksli data dar derinama), Europos universiada ir kt. Su visų šių renginių organizavimu susiję ir valstybės biudžeto įsipareigojimai, kurių dalis persikelia į ateinančius metus. Sulaukėme pakartotinos viruso bangos, ir dar nėra aišku kada bus atstatytas judėjimas tarp Europos ir kitų kontinentų.

Akivaizdu, kad kovojant su viruso pandemija valstybė skyrė reikšmingą dalį lėšų siekdama gelbėti verslą, darbdavius ir darbuotojus. Žalos dydį bus galima įvertinti praėjus tam tikram laikui.

Besirengiant XI PLSŽ 2019 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 119 buvo sudaryta žaidynių organizavimo darbo grupė.

Atsižvelgiant į esamą situaciją, į tai, kad 2021 m. vasarą viso pasaulio dėmesys susikoncentruos į Tokijo olimpinių ir paralimpinių žaidynių arenas, pavasarį siūlėme svarstyti dėl XI PLSŽ perkėlimo į 2022 m. liepos birželio 30 – liepos 3 d. Daugumos darbo grupės narių pritarimu ir išreikšta nuomonę, 2020 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. PLSŽN-1 „Dėl XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo datos perkėlimo“ (pridedama) buvo nuspręsta PLSŽ nukelti į 2022 metus.

Tiksli PLSŽ data bus paskirta atsižvelgiant į COVID-19 viruso pandemijos eigą ir į numatytų, kitų tradicinių pasaulio lietuvių renginių datų 2022 metais.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė                                                              Kornelija Tiesnesytė

Dalia Galnaitytė, tel. (8 5)  219 1214, el. p. Dalia.Galnaityte@smm.lt

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/del-xi-pasaulio-lietuviu-sporto-zaidyniu-perkelimo-2/