Galutinis 14-ojo “Ambasadoriaus taurės” krepšinio turnyro Vašingtone sąrašas

Galutinis 14-ojo “Ambasadoriaus taurės” krepšinio turnyro Vašingtone sąrašas

NY “Geležinis vilkas”, Teksaso “Senieji krienai”, Baltimorės Lietuvių Atletų Klubas, Los Anželo “Banga”, Vašingtono “Vėjas”, NJ “Liepsna”, LR ambasados diplomatų komanda, jungtinė latvių, estų ir kitų europiečių valdžios atstovų ekipa, Amerikos Valstybės departamento ir Pentagono kariškių komandos: 10 ekipų, viena taurė:) Pirmyn!

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/galutinis-14-ojo-ambasadoriaus-taures-krepsinio-turnyro-vasingtone-sarasas/