Krepšinis-Basketball 2009 registracija

59-sios Metinės Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės
59th Annual North American-Lithuanian Sports Tournament
2009m. balandžio 24, 25 & 26 dienomis, Chicago, Illinois
April 24-26, 2009, Chicago, Illinois

Register your basketball team to play in the sport tournament
Registruokite savo krepšinio komanda dalyvauti žaidynėse

Čekius rašykite ASK Lituanica vardu ir nusiūskite kartu su registracija šiuo adresu / checks should be made payable to ASK Lituanica and mailed with the registration to:

Donatas Siliunas
5116 Illinois Avenue
Lisle, Illinois 60532

Paskutinė registracijos data / Registration deadline:
Kovo 25d. / March 25th
Registration / Registracijos anketa (pdf)

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/krepsinis-basketball-2009-registracija/