Tinklinis-Volleyball 2009 registracija

59-sios Metinės Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės
59th Annual North American-Lithuanian Sports Tournament
2009m. balandžio 24, 25 & 26 dienomis, Chicago, Illinois
April 24-26, 2009, Chicago, Illinois

Register your volleyball team to play in the sport tournament
Registruokite savo tinklinio komanda dalyvauti žaidynėse
Čekius rašykite ASK Lituanica vardu ir nusiūskite kartu su registracija šiuo adresu / checks should be made payable to ASK Lituanica and mailed with the registration to:

Justinas Andriusis
826 S Loomis Apt 2
Chicago, IL 60607

Paskutinė registracijos data / Registration deadline:
Kovo 25d. / March 25th

Registracijos anketa / Registration form (pdf)

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/tinklininis-volleyball-2009-registracija/