ŠALFASS metinis suvažiavimas

Pranešimas spaudai

Po ŠALFASS metinio suvažiavimo š.m. lapkričio 23 d. Cleveland-OH
1463678_10202362023682673_233850380_n

Kaip žinia, Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga kasmet renkasi posėdžiui detaliai aptarti praeito sezono varžybas, dalyvavimą įvairiose žaidynėse JAV ir Kanadoje, taip pat sporto šventėse Lietuvoje, o dar numatome ir sekančių metų varžybų kalendorių, ateities planus. Šiemet ŠALFASS klubų delegatai rinkosi Cleveland-OH Lietuvių klubo salėje praeitą šeštadienį, suvažiavo stambiausios išeivijoje sporto mėgėjų organizacijos nariai nuo saulėtosios Floridos iki Kanados lietuvių “sostinės” Toronto. Be įprastų klausimų, šais metais Sąjungos atstovų atsakomybėje buvo ir naujos ŠALFASS Centro valdybos rinkimai. Trečiai kadencijai paeiliui organizacijos vadovu perrinktas Laurynas R. Misevičius iš New Jersey valstijos, jam nuo šiol talkins net 9 papildomi Valdybos asmenys. Daugiau informacijos surasite oficialioje ŠALFASS svetainėje www.salfass.org (anglų kalba www.launa.org), ten pat publikuojama ir šios Sąjungos kontaktinė informacija. Tegyvuoja krepšinis, kuris, esu įsitikinęs, užima svarbią vietą kiekvieno save gerbiančio lietuvio širdyje!!!

1450871_10202364373621420_1235412361_nNuoširdžiai Jūsų,
Laurynas Misevičius

ŠALFASS Centro valdybos vardu
Laurynas R. Misevičius – pirmininkas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/kvietimas-salfass/