Lietuvos sporto enciklopedija

Lietuvos sporto enciklopedija

Rengiant LSE (tai nėra komercinis leidinys) knyginį variantą 2008 m. buvo sukurta internetinė enciklopedija (www.lse.lt), kad visi parengti straipsniai iš karto taptų prieinami visuomenei, kad operatyviai būtų papildoma ir patikslinama informacija. Visi prisijungusieji gali redakcijai siųsti savo komentarus, gauti konkretūs pasiūlymai perduodami autoriams ir recenzentams.

Taip pat yra galimybė susipažinti su jau pradėtu rengti Lietuvos sporto enciklopedijos II tomo vardyno projektu, kurį kviečiame pildyti kriterijus atitinkančiais sporto visuomenės atstovais.

Pagarbiai
Lietuvos sporto enciklopedijos redakcija
V. Keraminienė, tel. 8 5 2336153; el. paštas: v.keraminiene@sportinfo.lt

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/lietuvos-sporto-enciklopedija/