New York’o LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS kviečia

Pradžia: Lap 10, 2018 1:30 p.m.

Adresas: Mount Carmel parapijos sporto salė, Havemeyer Street & N. 8th Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Vydas Marijošius, Lietuvių Atletų Klubas

El. paštas: vydasm@yahoo.com

New York ATLETŲ KLUBAS kviečia

Prašome prisijungti visus norinčius:

Lapkričio 10 ir 17 d. šeštadieniais nuo 1:30 PM – 3:30 PM Mount Carmel parapijos sporto salėje Lietuvos Amerikos Bendrijos (LAC) vaikų krepšinio treniruotė.

Mes rengiame dviejų savaičių trukmės mokymo treniruotes, padėti mūsų nariams ruoštis savo miesto/mokyklos krepšinio sezonui ir taip pat ruošime komandas dalyvauti ŠALFASS (Šiaurės Amerikos Lietuvių) jaunimo turnyre 2019 m. pavasarį.

Kviečiami įvairaus amžiaus vaikai. Pirma valanda: įgūdžiai ir mokymai, antra valanda: krepšinio žaidimas.

Kaina yra $20 už kiekvieną vaiką – kiekvienas dalyvis gaus marškinėlius.

Užsiregistravus prašome informuoti mus apie marškinėlių dydį.

Jei susidomėjote, kreipkitės vydasm@yahoo.com (arba info@nylak.org).
__________

Please join us on Saturday November 10th & 17th from 1:30 PM to 3:30 PM at the Mount Carmel Gym for the Lithuanian American Community (LAC) kid’s basketball practice.

We are hosting a two-week training session to help our members prepare for their town/school basketball seasons and to form teams to participate in the ŠALFASS (North American Lithuanian) Youth Tournament in the Spring of 2019.

All ages are welcome. The first hour: skills and drills; the second hour: half court or full court games.

The cost is $20 per child – each participant will be given a shirt.

Please advise us as to the shirt size when registering.

Please contact vydasm@yahoo.com (or info@nylak.org) if you are interested.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/new-yorko-lietuviu-atletu-klubas-kviecia/