2018 m. ŠALFASS suvažiavimas Klyvlende

2018 m. SPALIO 27 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

 

11 val.r. – 5 val. p.p. (pietų petrauka 2 – 3 val. p.p.)

 

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai žodžiu:
 • LR Garbės konsulės Ohio, Kentucky ir Indiana valstijose Ingridos Bublienės
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininko Tomo Mitrulevičiaus
 1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
 2. 2019 m.varžybų kalendorius: 69-ios žaidynės Klyvlende? Jaunimo kur? senjorų TX/Floridoje?
 3. Metinės 2018 m. pirmenybės: a) slidinėjimas Kolorado valst.,  b) senjorų krepšinis LA,  c) 68-ios ŠALFASS žaidynės Čikagoje,  d) jaunučių krepšinis Detroite, e) jubiliejinė „Ambasados taurė“.
 4. XI-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose – 2021 ar 2022 metais?
 5. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL ataskaitos).
 6. Einamieji reikalai:
  1. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  2. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
  3. ŠALFASS plėtros projektas – Arvydas Bubulis/Gintautas Garsys (tolimesnė eiga?).
  4. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, biografijos? Žukas, Vakselis, Kijauskas. Skaitykite daugiau apie šio klausimo aptarimą praeitų metų posėdyje (spalio 28 d. protokolas).
 7. Tolimesnės diskusijos.
 8. ŠALFASS Statuto pakeitimai, pasiūlymai.
 9. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, iždininko: pasiūlymų svarstymas (ženkliukai).
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai, 2019 m. Pasaulio lietuvių metams Kauno maratonas (5 už Lietuvą), 2020 m. Aido Ardzijausko bėgimas aplink pasaulį), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
  5. Lacrosse – Ryan Dutkus.
 10. ŠALFASS Garbės teismo.
 11. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 12. Naujieji „Krepšinio namai“ Kaune – koncepcija, perspektyvos.
 13. 2019 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 14. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTOK.
 15. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.

 

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2018-m-salfass-suvaziavimas-klyvlende/