2023 Salfass Schedule

Good Afternoon,

Please see attached the schedule for next weekend’s games. Also, the party on Saturday night will occur at Bociu Mene at PLC at 6:30PM  (Bociu Mene is next to the PLC Gym). Lithuanian Food/Beer/Drinks will be served and catered by Grand Dukes restaurant. We look forward to seeing everyone at the party for good times, good food, and dancing. In addition, Grand Dukes will be serving food and drinks from Friday-Sunday at Bociu Mene.

Please reach out to me with any questions or concerns (email or by phone: 630-947-5883).

Paulius

Laba diena,

Ateinančio savaitgalio rungtynių tvarkaraštį žr. Be to, vakarėlis šeštadienio vakarą vyks Bočių Menėje PLC 18:30 (Bočių Menė yra šalia PLC Sporto salės). Lietuvišką maistą/alų/gėrimus patieks ir maitins Kunigaikščių restoranas. Lauksime visų vakarėlyje gerai praleisti laiką, skaniai pavalgyti ir pašokti. Be to, ”Kunigaikščiai“ tieks maistą ir gėrimus nuo penktadienio iki sekmadienio Bočių Menėje.

Jei turite klausimų ar rūpesčių, susisiekite su manimi (šiuo el. paštu arba telefonu mob. 630-947-5883).

Paulius Riškus

On Fri, May 26, 2023 at 11:01 PM Paul Riskus <pwriskus@gmail.com> wrote:

Greetings SALFASS Captains,We are just a week away from our 71st SALFASS men’s tournament. Because of your participation and energy, it will be one of the most competitive tournaments we have seen with 11 Men’s A teams and 4 Men’s B teams. Thank you for everyone’s patience with the schedule as an 11 team tournament is challenging to plan. You can expect the final schedule by Monday of this week.The schedule is nearly completed, and we do have final information on many of the games. Chicago Men’s A teams will begin on Thursday and everyone else should be ready to play as early as Friday at 6PM. Please see important information below on the tournament.

Teams

Mens’ A: DallasSvyturys/JuodkranteLT eliteDetroit Kovas 1Detroit Kovas 2LituanicaZalgiris SSalta baltaVilnius u17 Team UnitedLituanica u17

Men’s B:Lituanica Seni KrenaiLietkabelisNJ Liepsna

Team’s Playing Thursday Night (Lithuanian World CenterThursday 6pm Svyturys/Juodrankte vs LT EliteThursday 7pm Lituanica u 17 vs Team UnitedThursday 8pm Lituanica vs Zalgiris Registration Fee/CheckThe fee for each team is$450. Please write the check out to CLKL and give to Aurimas Matulevicius when you are at the tournament. 

Saturday Night Party

We invite and encourage everyone to attend the Saturday night party at the Lithuanian World Center, which will start at 7PM. Lithuanian Food and Beer will be served.

Ping-Pong/Bowling/Pool

We excited to have these sports and will release information about the schedule soon.

More information will be coming by Monday at the latest, including the final schedule. Please feel free to email or call/text me at 630-947-5883.

Pauilus

Sveikinimai SALFASS kapitonai,

Mums liko vos savaitė iki mūsų 71-ojo SALFASS vyrų turnyro. Dėl jūsų dalyvavimo ir energijos tai bus vienas konkurencingiausių turnyrų, kurį matėme su 11 vyrų A komandų ir 4 vyrų B komandų. Dėkojame visiems už kantrybę su tvarkaraščiu, nes 11 komandų turnyrą sunku planuoti. Galutinį tvarkaraštį galite tikėtis šios savaitės pirmadienį.

Tvarkaraštis beveik baigtas, ir mes turime galutinę informaciją apie daugelį žaidimų. Čikagos vyrų A komandos startuos ketvirtadienį, o visi kiti turėtų būti pasiruošę žaisti jau penktadienį 18 val. Žemiau rasite svarbią informaciją apie turnyrą.

Teams

Vyrų A: 

Dalaso 

Švyturys/Juodkrante 

LT elitas 

Detroito Kovas 1

Detroito Kovas 2
Lituanica 

Zalgiris 

Salta balta

Vilnius u17 

Team United 

Lituanica u17

Vyrų B: 

Lituanica

Seni Krėnų 

Lietkabelis

NJ Liepsna

Komandos žaidimo ketvirtadienio vakaras (Pasaulio lietuvių centras)

Ketvirtadienis 18 val. Švyturys/Juodranktė vs LT Elite
Ketvirtadienį 19 val. Lituanica u 17 vs Team United
Ketvirtadienį 20 val. „Lituanica“ prieš „Žalgirį“.

Registracijos mokestis

 Mokestis kiekvienai komandai yra 450 USD. Parašyk čekį į CLKL ir atiduok Aurimui Matulevičiui, kai būsi turnyre.

Šeštadienio vakaro vakarėlis

Kviečiame ir skatiname visus dalyvauti šeštadienio vakarėlyje Pasaulio lietuvių centre, kuris prasidės 19 val. Bus patiekiamas lietuviškas maistas ir alus.

Ping-Pong/Bowling/Pool Džiaugiamės 

Turėdami šias sporto šakas ir netrukus paskelbsime informaciją apie tvarkaraštį.

Daugiau informacijos, įskaitant galutinį tvarkaraštį, bus pateikta vėliausiai pirmadienį. Nedvejodami rašykite email arba skambinkite / rašykite man 630-947-5883.

Paulius

Paul Riskus, M.A.T., Ed.D

Principal

Walt Disney Magnet School

4140 N Marine Dr. Chicago, IL 60613

773-534-5840 ext. 80402

Co-Founder

Teachers Supporting Teachers Non Profit

tstnfp.org 

Master Schedule:

Men’s A Bracket:

Men’s B Bracket:

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2023-salfass-schedule/