Prezidento Valdo Adamkaus Sveikinimas SALFASS nariams

 

Prezidentas Valdas Adamkus

Gerbiamieji Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos nariai, ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje yra kelios ypatingos progos, kai tauta susivienija, turi bendrą tikslą, jaučia pasididžiavimą savo šalimi ir jos žmonių pasiekimais.

Krepšinis, plaukimas, lengvoji atletika ir visos kitos sporto šakos suburia lietuvius visame pasaulyje, jų pergalių dėka mes ne tik garsiname savo valstybę, bet ir pabrėžiame žmonių užsispyrimą, stiprybę, darbštumą ir ryžtą. Būtent tokias vertybes sportas padeda ugdyti jaunajai kartai, kuri nuo mažų dienų turi pavyzdį, kaip reikia siekti užsibrėžtų tikslų, niekuomet nepasiduoti ir aukotis Tėvynės labui.

Didžiuojuosi, kad ir man pačiam teko vadovauti Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungai ir su malonumu stebiu, kad pradėtos iniciatyvos nenutrūko, bet dar labiau išsiplėtė. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidedate prie šios Sąjungos gyvavimo ir sporto pagalba nenuilstamai stiprinate ryšius pirmiausia tarp Amerikos lietuvių, o taip pat tarp lietuvių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ačiū pirmininkui Laurynui Misevičiui, visai Centro Valdybai bei kiekvienam suvažiavimo dalyviui už Jūsų pasišventimą ir darbą.

Tikiu, kad ateities kartos įvertins Jūsų visų indėlį ir toliau telks po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius bei pratęs ilgaamžes Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos tradicijas.

Čikaga

2017 10 26

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/prezidento-valdo-adamkaus-sveikinimas-salfass-nariams/