ŠALFASS 2013 m.

lituanica012013 M. Salfo Suaugusių ir Jaunių turnyrai įvyks kartu Lemonte, Illinios gegužės 4 & 5 dienomis. Vykdo – Čicakgos A.S.K. “Lituanica”. Pirmenybių vadovai Aurimas Matulevičius ir Donatas Siliūnas.

Planuojam vygditi Krepšinio (vyrų A ir B , moterų ,jaunių A ) tinklinio( vyrų , mišsrių komandų ir jei susirinksim, moterų) , ir stalo teniso varžybas.

Jaunių krepšinio varžybas numatoma vykdyti šiose berniukų ir mergaičių klasėse: A ( 1994-1996 m. gimimo), B (1997-1998 m. gimimo), C (1999-2000 m.), D (2001-2002 m.), E (2003-2004 m.) ir F “molekulių” (2005 m. gimimo ir jaunesnių). Pastebėkite, kad F “molekulių” ir, galbūt, E klasėse komandos bus mišrios.

Dalyvauti kvečiami ŠALFASS-gos klubai ir kitoki lietuvių sporto vienetai, atlikę 2013 metų registraciją ŠALFASS-je. Komandų skaičius neapribotas visose klasėse. Principiniai, jaunesnių klasių žaidėjams yra leidžiama kartu žaisti ir vyresnėse klasėse, kiek laiko ir vietos salygos leidžia. Mergaitėms leidziama žaisti berniukų komandose, tačiau neatvirkščiai.
Preliminarinę komandų registraciją privalo buti atlikta iki 2013 m. kovo 20 d. imtinai, šiuo adresu: dsiliunas@aol.com

Po preliminarines registracijos bus paskelbta galutinis varžybių formatas, mokesčiai ir kitos detalęs. Galutinę registraciją, su žaidėjų sarašsais ir mokesčiais, privalo buti atlikta iki 2013 m. balandžio 20 d imtinai, Pas Donata Siliūną.

ŠALFASS KREPŠINIO KOMITETAS ŠALFAS CENTRO VALDYBA

Klubų/komandų demesiui:
1. Užpildykite “Preliminarines Registracijos Lapa” is pasiūskite iki kovo menesio 20 d. imtinai, ar paiformuokite kitu budu, kiekvienu atveju, kad rengėjai žinotų jūsų apsisprendimą. Jei veluotumet, praneškite telefonu ar E-mail
2. Tolimesnes informacijos bus siunčiamos tik preliminarinę registraciją atlikusiems klubams.
3. LABAI SVARBU atlikti preliminarinę registraciją laiku!

2013 m. ŠALFASS-gos TURNYRAS
2013 m. gegužes 4 – 5, dienomis, Lemont, IL.

PRELIMINARINĖS REGISTRACIJOS LAPAS

KLUBAS:
PAREIGŪNAS:
TEL:
E-mail:
PILNAS ADRESAS:

2013 m. ŠALFASS-gos Turnyre numato dalyvauti

Krepšinis:
( ) Vyrų A ( ) Vyrų B ( ) Moterų

( ) Berniukų A ( ) Berniukų B ( ) Berniukų C
( ) Berniukų D ( ) Berniukų E

( ) Mergaičių A ( ) Mergaičių B ( ) Mergaičiu C
( ) Mergaičiu D ( ) Mergaiciu E

( ) Molekulių ( Klasė F)

Tinklinis:
( ) Vyrų ( ) Moterų ( ) Mišrių

Stalo Tenisas:
( ) Vyrų (vardas, pavardė) ______________________________
( ) Moterų (vardas, pavardė) ____________________________

Preliminarinę komandų registraciją privalo buti atlikta iki 2013 m. kovo 20 d. imtinai, šiuo adresu: dsiliunas@aol.com

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-2013-m/