ŠALFASS jaunimo žaidynės – pirmą sykį Mississauga (Kanados Ontario provincija)

Dainius Ruževičius

 

ŠALFASS jaunimo žaidynės – pirmą sykį Mississauga (Kanados Ont. provincija)

 

Vos prieš 17 metų lietuviškos Toronto priemiesčio Mississauga katalikų šventovės “Anapilis” prieglobstyje susikūrusio to paties pavadinimo sporto klubo pirmininkas Pranas Vilkelis su savo bendraminčiais pirmą kartą ŠALFASS istorijoje surengė jaunių ir jaunučių krepšinio žaidynes, kurios jau dabar pretenduoja tapti geriausiai suorganizuotomis per paskutiniuosius keletą metų.

Paskutinį gegužės mėn. savaitgalį apdovanojimus išsidalino net 33 vaikų komandos (nuo 5 iki 16 metų) iš šešių išeivijos lietuvių klubų: į ŠALFASS žaidynes, varžytis krepšinio aikštelėje, atvyko Čikagos “Lituanicos” (10 komandų), Klyvlendo “Žaibo” (5), Detroito “Kovo” (2) ir trys šeimininkų – Mississauga “Anapilio” (11), Toronto “Aušros” (4) ir to paties miesto “Vyčio” (1) komandos. Daugiausiai apdovanojimų į namus parsivežė tvirčiausias krepšinio tradicijas šiuo metu išeivijoje turintis Čikagos “Lituanicos” klubas, kuris iškovojo net 9 medalius (5 aukso, 1 sidabro, 3 bronzos), antri liko 8 medalius (2,3,3) iškovoję šeimininkų “Anapilio” krepšininkai, o po 2 apdovanojimus nugvelbė “Žaibo” ir “Kovo” klubai.

ŠALFASS Kanados apygardos pirmininkas Stasys Kuliavas atidarymo ceremonijoje sakė, kad tokiose žaidynėse susiformuoja užjūryje gimusių jaunosios kartos lietuvaičių ryšiai, kurie išlieka visą gyvenimą. “Šiandien mes registruojam tiek laimėjusius, tiek rezultatą, tačiau už 20 metų bus svarbiausia, kad užaugo nauja karta, kuri labiausiai už viską vertina tarpusavio santykį, kad šiose varžybose užgimė ne tik konkurencinė kova dėl medalių, bet ir sekantis istorijos puslapis” – akcentavo S. Kuliavas.

Didžiausios išeivijoje lietuvių sporto sąjungos (ŠALFASS) vadovas Laurynas R. Misevičius jaunimo žaidynių atidarymo ceremonijos metu “Anapilio” vadovui Pranui Vilkeliui įteikė krepšinio kamuolio formos kiaulę taupyklę ir palinkėjo, kad per sekančius 4 metus jo klubas surinktų pakankamai lėšų, kad galėtų sudalyvauti ir XI Pasaulio lietuvių žaidynėse, nes šiemet Kanados krepšininkų jubiliejinėse X-osiose nebus.

 

Akvilės Minkevičienės nuotraukose varžybų atidarymo ceremonija (kalba ŠALFASS Kanados apygardos atstovas Stasys Kuliavas), dešinėje stovi vaikų komandos ir žaidžia mažiausieji😊

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-jaunimo-zaidynes-pirma-syki-mississauga-kanados-ontario-provincija/