Sveikinimas Prezidentui Valdui Adamkui

2016 m. lapkričio 3 d.

 

Jūsų Ekscelencija Gerbiamas Prezidente p. V. Adamkau,

 
Be galo esame dėkingi Jums už didelę meilę sportui, nes tai yra didžiausias Lietuvos vardo garsintojas, nešantis
iškeltą mūsų šalies vėliavą. Praėjo beveik septyni dešimtmečiai nuo to laiko, kaip Jūsų, vieno iš pradininkų
iniciatyva dar Vokietijoje buvo įkurta išeivijos sporto organizacija, kuri vėliau persikėlė į Šiaurės Ameriką.
Jūsų begalinė meilė sportui jungė, vienijo ir tebevienija tautiečius ligi šiol.
Šiaurės Amerikos Lietuvių  Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga (ŠALFASS) sėkmingai gyvuoja ir dabar, apjungdama
visus, nuo jauniausiųjų  iki  garbingo  amžiaus  sportininkų. Sportas ne tik ugdo fizinę valią, bet ir suteikia
mums patriotiškumo. Neseniai vykusiame ŠALFASS metiniame susirinkime vienbalsiai buvo nutarta Jus, Gerbiamas
Prezidente, įrašyti į neseniai įkurtą mūsų organizacijos “Šlovės muziejų” (Hall of Fame) už didžiulius nuopelnus
puoselėjant lietuvišką sportą išeivijoje.
Visų Šiaurės Amerikos sportininkų, trenerių, teisėjų, klubų vadovų, ŠALFASS organizacijos vardu sveikiname Jus
tapusiu šio muziejaus nariu ir linkime daug gražių, saulėtų dienų, nenuilstamos energijos, stiprybės, begalinės
sveikatos. Taip pat, leiskite pasveikinti Jus sulaukus 90 metų jubiliejaus. Didelis Jums Ačiū, Prezidente!

 
Audrius Šileika                                        Laurynas R. Misevičius
ŠALFASS pirmininkas 1991-2002         ŠALFASS pirmininkas 2007-dabar

xx-a1

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/sveikinimas-prezidentui-valdui-adamkui/