X Pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ) Kaune

Lėktuvui skrodžiant Atlantą turėjau laiko apmąstyti praėjusias 3 savaites, mūsų visų pastangas dalyvaujant X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (PLSŽ) Kaune. Iki pat pirmosios žaidynių dienos, prisipažinsiu, netikėjau, kad iš tiesų susirinksime 300! JAV ir Kanados delegatų, atstovavusių ŠALFASS (Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga) didžiausiose pasaulinėse lietuviškose sporto mėgėjų varžybose! Jūsų entuziazmas ir kitų uždegimas bendra PLSŽ idėja atvėrė naują puslapį ne tik mūsų Sąjungos, visos išeivijos, bet ir apskritai Lietuvos sporto istorijoje – juk šiandien nebėra konkrečia teritorija tarsi kaip prieš 30 metų apibrėžtos vienos šalies, per tris Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius jau sukūrėme pasaulinę Lietuvą, kurios dalimi ir esate, nesvarbu, kur bebūtumėte!..

Stepas ir Aurimas į Kauną atsivežė jauniausių Amerikoj gimusių krepšininkių ir krepšininkų kartą. Tai – mūsų ateitis ir pasididžiavimas, o judviem nuoširdžiausia padėka už neišsenkančią kantrybę ir tik lietuviams treneriams būdingą atkaklumą:) Esu įsitikinęs, kad tarp jų jau yra būsimųjų čempionų, juk tikri nugalėtojai gal ir buvo kelis kartus nukauti… tačiau toliau kovojo ir laimėjo, nes galbūt neišgirdo teisėjo švilpuko:)

Stasy ir Gyti, šįryt teko perskaityti puikią nežinomo autoriaus mintį. Jis rašė, kad kai susiduria srovė ir uola, ilgainiui nugali srovė, ir ne tiesmukiška jėga, bet atkaklumu – gerbiu judviejų pasišventimą kilniam sporto ir lietuviško krepšinio judėjimui! Jūs laimėjote daugiau, negu manote – nepaisant turnyrinės padėties, esate vieninteliai iš 4 tūkstančių šių žaidynių dalyvių, kurie subūrė 3 stiprias vyrų krepšinio komandas, ko nebūtų sugebėjęs niekas kitas. Druskininkuose ant pjedestalo stovinčiam Nyc „Geležiniam vilkui“ pagarbiai lenksis ir varžovai – tuo nė vienas iš mūsų 300 rekordinės delegacijos narių neabejoja.

Per 10 savo pirmininkavimo ŠALFASS metų teko sutikti be galo daug išeivijos lietuviškam sporto judėjimui atsidavusių žmonių, du iš jų išaugo tiesiog mano akyse – Deivis su Žilvinu šiandien gali drąsiai pretenduoti tiek į KKSD, tiek į LSFS darbuotojų gretas. Be jų didžiulės pagalbos ir nevaldiško požiūrio į „paprasta“ valdišką darbą šios jubiliejinės X žaidynės paprasčiausiai nebūtų įvykę.

Milda, užsiauginote puikų atžalyną, manau, kad su Ringos ir Agnės pagalba suorganizuotume ir tą tikrąją Olimpiadą, ne tik 19 lietuvių sporto žaidynių šakų varžybas! Kaip PLSŽ dalyvis, o ir didelis savo gimto miesto Kauno patriotas negaliu nepasidžiaugti visur išgražėjusiomis laikinosios sostinės gatvėmis, sutvarkytais keliais, puikiomis arenomis! Tikiu, kad mūsų brangaus kiekvieno kauniečio širdžiai miesto prie Nemuno ir Neries santakos vadovai dar ne kartą pakvies visus Šiaurės Amerikos ir išeivijos lietuvius į unikalias sporto šventes, už ką iš anksto spaudžiu gerb. merui ranką, juo labiau kad į Laisvės alėją Lietuvos valstybės dienos proga visiems laikams šiemet sugrįžęs Jūsų pirmtakas burmistras J. Vileišis jau prieš 100 metų Kauną garsino visame pasaulyje.

Ypač maloniai nustebino pirmą sykį pasaulinėse žaidynėse dalyvavusi mūsų futbolo ekipa – ačiū Linui Jakovlevui ir Dainiui Ruževičiui už puikią pradžią, o Virgiui Anušauskui už dar geresnį išpildymą. Dar oficialiai nesibaigus X žaidynėms Kaune, mūsų futbolininkai tarėsi apie būsimas Druskininkuose, mintyse jau braižė planus revanšui… Klausimas, ar bus XI PLSŽ Druskininkuose, nekilo ir Čikagos stalo teniso lygos įkūrėjui Tomui Povilanskui, nes jo vadovaujama 10 žmonių komanda ne tik nuskynė pirmąjį istorijoje ČLTL medalį, bet ir kitoms žaidynėms sieks padvigubėti:)

Į Kauną pirmą sykį gyvenime savo kojomis atvyko lauko tenisininkė Irena Woodham, kurią vos gimusią per Vokietiją į JAV saugodami nuo II pasaulinio karo negandų išsivežė tėvai. Nuo šiolei iš Cincinnati-OH, kur šiuo metu apsigyvenusi Irena, į Lietuvą ji važiuos gal ir kasmet, jeigu tik jai kompaniją palaikys geriausia komandos draugė Aniceta:)

Niekas kitas neatnešė mūsų delegacijai tiek aukso medalių ir apskritai individualių visų spalvų apdovanojimų, kaip Amerikos lietuviai jaunieji plaukikai, o tiksliau, 4 plaukikės – Olivia iš Indianapolio, Benita ir Viktorija iš Čikagos, taip pat Gabija iš Konektikuto. Didžiuojamės, kad buvote ŠALFASS dalimi!

Turbūt jau keturis kartus iš eilės žaidynėse Kanadai deramai atstovauja nenuilstantis Eugenijus Krikščiūnas, ne tik pats dalyvaujantis stalo bei lauko teniso turnyruose, bet į keliones pasiimantis ir savo dukrą Larissa… Žinau, kad 2021-aisiais mes iš „Klevo lapo“ šalies turėsime kur kas daugiau sportininkų, negu šį sykį, o ir iš tolimojo Kalgario atvykusiam Juozui Žageliui bei mūsų Centro valdybos iždininkui Arūnui Morkūnui bus kur kas linksmiau:)

Ačiū už didelę kantrybę ir supratimą Aidui Kuolui bei kitiems golfo mėgėjams, atstovavusiems mūsų Sąjungai, oficialūs PLSŽ marškinėliai tikrai bus, kam jų pritrūko.

Stasy, Rimai, Arūnai, Edi – dėkui už puikią idėją specialia statulėle apdovanoti prezidentą Valdą Adamkų, nors ir nepavyko pagerbti JE žaidynių atidarymo ceremonijos metu, VRM viceministro Dariaus Urbono dėka ŠALFASS pirmininkas ir Lietuvos prezidentas kartu su PLB delegatais buvo pagerbtas atskirai jau po žaidynių specialaus renginio LR vidaus reikalų ministerijoje metu.

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Henke bei Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Vinkaus diplomatiškumas padėjo sutrumpinti PLB sesiją Panevėžio raj. ir tą pačią liepos 5-ąją vieningai atskubėti į Vilnių! Vienybėje – galybė, kaip kad lietuvių liaudies patirtis byloja. Būtent tai pademonstravo ir Čikagos lietuvių šaulių sąjunga, subūrusi kaip niekad didelį būrį PLSŽ dalyvių šaudymo ir boulingo rungtyse, nors ir negalint dėl kitų įsipareigojimų jiems padėti tiek, kiek norėjo ir tikėjo, kad galės, idėjiniam šaulių vadui Ernestui.

Iki šiol niekaip negaliu atsistebėti dviejų mūsų vienų garbingiausių delegacijos žmonių energija ir atsidavimu lietuvybės darbams – JAV LB krašto valdybos pirmininkės Sigutės ir turbūt didžiausio Kauno patrioto išeivijoje Arūno P. Jūsų dėka mes šiandien turime daugiausia jaunimo ŠALFASS istorijoje ir…  tarpukario Kauno inteligentijos dvasią mūsų delegacijoje. Ir dabar, prisipažinsiu, rašydamas šitą laiškelį, negaliu sulaikyti džiaugsmo ašarų, kurias iššaukė nuotrauka vaikystės takais toje pačioje Laisvės alėjoje, bet jau prie ką tik atidengto J. Vileišio paminklo. Praėjusį rudenį išsiuntęs pirmąjį užklausimą Kauno miesto savivaldybei, net ir nebūčiau susapnavęs, kad burmistras Vileišis sugrįš į Laisvę jau šių metų liepos 6-ąją. Prieš dvejus metus prietelių iš tolimojo Kolorado dėka susipažinęs su vienu galingiausių pasaulyje visuomeninių veikėjų Valentinu Aleksa nusprendėme padaryti tai, ko niekada nebuvo – Pasaulio lietuvių mokslo konferenciją sporto tema, o pirmajam blynui neprisvilus, šiemet įvyko ir antroji, kitąmet planuojama trečioji… greičiausiai netgi kitoje Atlanto pusėje. Šiais laikais atstumai ir šalys nebėra kliūtis – svarbiausia, kad tik visur būtų tvirtų lietuvių, kad ir tokių, kaip pvz., mūsų patriarchas Rimas Dirvonis, kuris, nepaisant savo garbaus (beje, tokio pat, kaip ir klasės draugo prezidento Adamkaus!) amžiaus, dar tebevairuoja automobilį, Kaune dalyvavo tiek jubiliejinėje sporto šventėje, tiek Panevėžio raj. PLB sesijoje, tiek ir VRM V. Adamkaus pagerbimo iškilmėse. Aš jau žinau, kam bus įteikta kita ŠALFASS „Šlovės arenos“ „Oskaro“ statulėle! Per pastaruosius 15 metų daugelis klausė, kodėl ŠALFASS varžybose ir į Lietuvą sportininkų delegacijos sudėtyje atvyksta tiek daug vyrukų, bet labai mažai panelių… šiemet šią problemą beveik išsprendė Rasa ir Tomas Mitrulevičiai, kurie, padedami Rasos Hayes, subūrė 2 moterų krepšinio komandas, viena netgi tapo PLSŽ prizininke. Žinant Rasą ir Tomą, čia tik pradžia – tarp 500 dalyvių, kuriuos drąsiai planuosime atsivežti į Druskininkus, manau, turėsime bent 5 merginų ekipas:) Nors iki pat paskutinės minuteės nebuvo aišku, ar bus lemta PLSŽ lengvosios atletikos varžybose susirinkti ir vienintelei iš Amerikos – Portland (Oregono valstija) bėgikų komandai. Ingos, Ingridos, Jovitos, Rūtos, Gedimino, Vytauto Luko ir Andrejaus dėka prabėgome, o Gediminas Aleksa net iškovojo bronzos medalį!

2021 m. mūsų bus dar daugiau, jau šiandien aišku, kad prisidės Čikagos lietuvių maratono klubo ir San Francisko lietuviai… o apetitas ateina bevalgant!

Mums buvo didelė garbė savo delegacijoje tureti ir Arvydą Vilčinską – daugelis jūsų puikiai prisimena jį Amerikoje, ir turbūt nesuklysiu sakydamas, kad mes nė vienas nesame abejingi jo patriotinėms dainoms. Didelis ačiū ir ES atstovui Rusijoje, buvusiam Lietuvos ambasadoriui Amerikoje Vygaudui Ušackui už prisijungimą prie JAV lietuvių ir jo ilgametę iniciatyvą puoselėjant krepšinio diplomatiją tiek Vakaruose, tiek Rytuose. Irgi pirmą sykį, bet 100 % ne paskutinį, žaidynėse dalyvavo LA „Banga“. Aš žinau, kad Žygis jau dabar ieško pastiprinimo ir buria „Angelų“ miesto krepšininkus Druskininkų užkariavimų erai.

Gražiausias vaizdas iškilmingose šv. Mišiose, skirtose žaidynių dalyviams Kauno Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje buvo mūsų šaudymo dalyviai iš Detroito, įsitaisę pirmoje eilėje ir iš toli atkreipę visų dėmesį gelsvom ŠALFASS delegacijai mūsų rėmėjų skirtomis aprangomis – ačiū Rasai ir Jonui, Nijolei ir Algirdui, jau šiandien registruojame visus 4 į Druskininkus:) Na ir tuo pačiu noriu padėkoti gausiam būriui lauko bei stalo tenisininkų, jei šiose žaidynėse ir neiškovojote aukščiausių apdovanojimų, savo darbą atlikote tikrai dar  bent vienu procentu geriau, nei prieš tai, o kelias į sėkmę juk nėra vieno darbas, nors ir 100 % geriau padarytas, bet 100 darbų, įvykdytų 1% daugiau:)

Nuoširdžiausias ačiū žurnalistams – visų pirma Marytei, kuri lydi išeiviją jau 10-osiose žaidynėse, taip pat Ingai, Dainiui ir Algiui, kurie nušvietė mūsų visų pastangas, laimėjusių triumfą, o, svarbiausia, kiekvieno neišdildomas emocijas, sugrįžus į tėvų ar protėvių kraštą. Šitas atviras laiškas būtų nepabaigtas, jei nepadėkočiau savo šeimos nariams – visų pirma brangiausiai žmonelei Ingridai, kuri atleido mane nuo daugelio vyro ir tėvo pareigų, kad galėčiau kuo daugiau prisidėti prie PLSŽ organizavimo, taip pat visiems tėveliams – Vilniuje ir Kaune, kurių dėka subūrėme rekordinę Šalfo komandą.

 

Pagarbiai – delegacijos vadovas Laurynas R. Misevičius

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/x-pasaulio-lietuviu-sporto-zaidynes-plsz-kaune/