Antrasis Lietuvių Namų Golfo Turnyras

FILADELFIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAS

PHILADELPHIA LITHUANIAN COMMUNITY ANNOUNCEMENT

2018-7-26

*****************************************************************

RUGSĖJO 15 d. / SEPTEMBER 15

 

Antrasis Lietuvių Namų Golfo Turnyras, kurio pelnas bus skirtas tolimesniam Lietuvių Namų remontui,  įvyks šeštadienį, rugsėjo 15 dieną, Juniata Golf Course, 1391 East Cayuga Street, Philadelphia, PA.     Golfo aikštynas yra apie dešimt minučių mašina važiuojant kelio nuo Lietuvių Namų.   Numatyta pradžia yra 1:00 val po pietų.     Po golfo turnyro bus vaišės Lietuvių Namuose.     Visos dienos dalyvavimo mokestis,  įskaitant golfą bei vakarienę yra $ 75. Bus galima registruotis pavieniui arba iš anksto sudarius savo ketvirtuką.    Premijos bus įteiktos geriausiai sužaidusiam ketvirtukui.   Prašome išpildyti prisegtą REGISTRACIJOS FORMA ir pasiųskite turnyro koordinatoriui Matui Laniauskui, mataslan@gmail.com   .

 

The second annual Lithuanian Music Hall Association (LMHA) Golf Tournament to benefit the continued renovation work at the LMHA Club will be held on Saturday, September 15 at Juniata Golf Course, 1391 East Cayuga Street, Philadelphia, PA.   The golf course is about 10 minutes travel time from the LMHA club. club.     Tee time is 1:00 PM.   After the golf tournament, there will be a dinner for all participants at the LMHA club.    The fee for the golf tournament, including dinner is $75.     You can register individually or a complete foursome.    Prizes will be given to the best foursome score.   Please fill out the attached registration form and send it to the Tournament coordinator Matas Laniauskas at mataslan@gmail.com    Sponsorships are most welcome.

****************************************************************

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/antrasis-lietuviu-namu-golfo-turnyras/