XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS POSĖDIS

XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS POSĖDIS

2019 m. lapkričio 12 d. 10.00 val.

Sportininkų rengimo centras Druskininkuose

M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkai

DARBOTVARKĖ

8.00 val. Išvykimas nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, A. Volano g. 2, Vilnius (kas vyksta Ministerijos transportu).

  1. XI PLSŽ darbo grupės darbo reglamento tvirtinimas.

  2. Dėl kreipimosi į LR prezidentą tapti XI  PLSŽ globėju.

  3. Dėl XI PLŠŽ logotipo pristatymo.

  4. Dėl XI PLŠŽ sporto šakų sąrašo.

  5. Kiti klausimai.

12.00 val. Pietūs

13.00 val. Sporto bazių apžiūra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo Dalia Galnaitytė +370 603 23527

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/xi-pasaulio-lietuviu-sporto-zaidyniu-organizavimo-darbo-grupes-posedis/