2020 m. SPALIO 24 d. ŠALFASS VIRTUALUS SUVAŽIAVIMAS

2020 m. SPALIO 24 d. ŠALFASS VIRTUALAUS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

11 val.r. (EST – Rytų pakrantės laiku) – 5 val. p.p. (pietų petrauka 2 – 3 val. p.p.)

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai:
 4. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LTOK, LR Ambasados JAV ir Kanadoje?
 5. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininko Svajūno Masilionio?
 6. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
 7. 2021 m. varžybų kalendorius: 70-ios žaidynės Čikagoje gegužės 15-17 d. – visos amžiaus grupės.
 8. Metinės 2020 m. pirmenybės:  a) slidinėjimas Kolorado,  b) 17-oji „Ambasados taurė“ virtualiai.
 9. XI-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose – 2022 m. liepos 1-5 d.?, sporto šakos.
 10. Lietuvių sporto fondų reikalai:  Kanados ir JAV – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL ataskaitos).
 11. Einamieji reikalai:
  1. Sportinė spauda, komunikacija.  ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  1. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
  1. ŠALFASS ženkliukai, 2 variantai, Telšių „Praktikos“ pigesnis… ar užsakyti 100, ar 1,000?
  1. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, reikia pateiktų kandidatų biografijų.
 12. Tolimesnės diskusijos.
 13. ŠALFASS Statuto pakeitimai – išsiųstas variantas, kuris galėtų būti patvirtintas suvažiavime.
 14. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos:  Pirmininko, sekretoriaus, 2 iždininkų: Rasa (JAV) ir Arūnas (Kanada).
  1. Sporto Apygardų:  Kanados, Rytų, Vidurio Vakarų.
  1. Lietuvių Bendruomenės atstovų:  PLB, Kanados LB, JAV LB.
  1. Sporto šakų ir kitų komitetų:  krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai, 2020 m. PLB-ŠALFASS su LTOK (Olimpinė diena), 2020 m. Aido Ardzijausko bėgimas aplink pasaulį), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
  1. Lacrosse – Ryan Dutkus/Kazimieras Deksnys.
 15. ŠALFASS Garbės teismo.
 16. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 17. Naujieji „Krepšinio namai“ Kaune – statybos įpusėjo, renkamos aukos per įsiamžinimo plyteles.
 18. 2021 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 19. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTOK ir ŠMS ministerija.
 20. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2020-m-spalio-24-d-salfass-virtualus-suvaziavimas/