Kasmetiniame ŠALFASS suvažiavime – inovatoriški sprendimai

Kasmetiniame ŠALFASS suvažiavime – inovatoriški sprendimai
Dainius RUŽEVIČIUS – „Amerikos lietuvis“

Lapkričio 17-ąją Cleveland (OH) Lietuvių klube tradiciškai rinkosi Šiaurės Amerikos lietuvių sporto klubų delegatai, dalyvavę kasmetiniame ŠALFASS (Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos) suvažiavime. Čia atvykę užjūrio lietuvių sportui neabejingi įvairių JAV ir Kanados miestų bei valstijų reprezentantai dalijosi įspūdžiais ir patirtimi iš praėjusių metų varžybų, taip pat pristatė savo pasiūlymus, kas galėtų būti tobulinama ateityje. Aptartas 2013 m. varžybų kalendorius (jis netrukus pasirodys www.salfass.org svetainėje). Organizacijos Centro valdybos pirmininkui Laurynui R. Misevičiui „Amerikos lietuvis“ pateikė keletą klausimų.

Tradiciškai ŠALFASS suvažiavime tvirtinamas kitų metų kalendorius. Prašome mūsų skaitytojus plačiau supažindinti su kitąmet vyksiančiomis Šiaurės Amerikos lietuvių sporto varžybomis.

Įprastai naujieji metai ŠALFASS prasideda slidinėjimo varžybomis kovo mėn. Colorado valstijoje, tačiau kitąmet mūsų kalendorių pakoregavo XIX pasaulio lietuvių sporto žaidynės, bet apie jas šiek tiek vėliau. Taigi slidinėjimas 2013 m. vyks ne Šiaurės Amerikoje, bet… Australijoje, kartu su visais mūsų planetos lietuviais – varžybos organizuojamos rugpjūčio mėn. prie Kanberos miesto. Tam tikrų naujovių susilauks ir krepšinio turnyro dalyviai – kitąmet jaunių ir suaugusiųjų žaidynės bus rengiamos kartu, tai apsiėmė suruošti ČLKL įkūrėjas, mūsų sąjungos Vidurio vakarų apygardos vadovas Aurimas Matulevičius. Į šią grandiozinę 63-iąją ŠALFASS sporto šventę Čikagoje kitų metų gegužės mėn. 3–5 d. pakviesime ne tik vaikų, jaunučių, jaunių, vyrų bei moterų krepšinio komandas, bet ir tinklinio, plaukimo, stalo teniso, šachmatų bei boulingo mėgėjus. Tik vyresnių nei 35 m. krepšininkų varžybos planuojamos atskirai – į kaimyninę Kanadą pakvies Toronte įsikūrusio „Gintaro“ klubo atstovai. Šis turnyras numatytas 2013 m. kovo mėn. 23-24 dienomis. Tuo tarpu šaudymo, softbolo, golfo ir kelių kitų pavienių sporto šakų varžybos suplanuotos kaip ir kiekvienais metais – detalesnę informaciją surasite apsilankę ŠALFASS tinklalapyje www.salfass.org.

Kaip įvertintos pereitų metų (62-osios) žaidynės NJ valstijoje, kuriose dalyvavo bene rekordiškai mažiausias komandų skaičius? Ar yra kardinalių planų, kaip atgaivinti ŠALFASS veiklą ir pritraukti naujų narių?

Praėjusią vasarą Pietų NJ vykęs krepšinio turnyras (nepaisant mažesnio nei paprastai komandų skaičiaus) vis vien virto istoriniu… Kažin ar netoli garsiojo New Jersey paplūdimio artimiausiu metu išvis bus įmanoma organizuoti bet kokias varžybas, juk tie Atlanto vandenyno pakrantės miestai buvo praktiškai nuplauti uragano Sandy. Be to, vyrų A grupės krepšinio finalas buvo reto grožio ir įtampos (mačą po pratęsimo minimaliu skirtumu prieš Texas „Senus krienus“ laimėjo Čikagos „Lituanica“ – red.past.). Galėjo suvažiuoti ir daugiau ekipų. Gaila, kad dėl dalyvių stokos neįvyko stalo teniso, tinklinio bei kitų kelių sporto šakų varžybos, tačiau žaidynėse dalyvavo daugiau nei įprasta moterų komandų, kuo negali pasigirti net didžiausią lietuvių kilmės gyventojų skaičių Amerikoje turinti Čikaga. O ŠALFASS veiklą gaivinti bandome visi, džiaugiamės platesne dalyvių geografija. Štai jau kelinti metai į mūsų organizuojamas varžybas atvyksta saulėtosios Floridos reprezentantai, praėjusį pavasarį net ir patys surengę senjorų krepšininkų turnyrą.

Iš ŠALFASS žaidynių programos kuriam laikui iškrito šachmatų, plaukimo, tinklinio, stalo teniso varžybos, nuskriausti liko ir futbolininkai. Ar galima tikėtis, kad šios sporto šakos vėl sugrįš į varžybų grafiką? Galbūt ŠALFASS kalendoriuje išvysime ir kitų „pamirštų“ sporto šakų varžybas?

Esu įsitikinęs, kad daugelis „Amerikos lietuvio“ skaitytojų jokiu būdu neatspėtų, kurios mūsų narių organizuojamos sporto šakos varžybos pernai pritraukė daugiausia dalyvių…

Man pačiam buvo didelė staigmena, kad populiariausias tarp Šiaurės Amerikos lietuvių sportas šiuo metu yra… softbolas! Vasaros pabaigoje Wasaga kurorte Kanadoje vykusiame turnyre dalyvavo per 300 lietuvių kilmės softbolo žaidėjų. Nemažą grupę ŠALFASS sportininkų kasmet sutraukia golfo ir slidinėjimo varžybos. Na, o kalbant apie tinklinį, plaukimą, stalo tenisą ir kelias kitas neseniai atvykusių mūsų tautiečių labiausiai mėgstamas sporto šakas, tai kitų metų pavasarį Vėjų mieste organizuojamos 63-iosios ŠALFASS sporto šventės varžybų kalendoriuje vietos ir laiko surasime visiems.

Trumpai paminėjote XIX pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Kur jos kitąmet įvyks? Ar JAV lietuviai žada gausiai atstovauti savo šaliai šiose varžybose ir kokių tikitės rezultatų?

XIX pasaulio lietuvių sporto žaidynių, kurios skiriamos 80-osioms Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metinėms, finalinės varžybos 2013 m. birželio 28–30 d. bus rengiamos Klaipėdoje, organizatorių kvietimas jau seniai priimtas. ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas ir keletas kitų narių įeina į šios didžiulės kas 4 metai Lietuvoje organizuojamos sporto šventės darbo grupę, vadovaujamą LR vidaus reikalų ministro. Pastaruoju metu Šiaurės Amerikos lietuviai sudarydavo didžiausias užsienio šalių sportininkų delegacijas, nesiruošiame laužyti tokios puikios tradicijos ir ateinančių metų vasarą mūsų gimtinės uostamiestyje… Jau dabar JAV gyvenančius sporto mėgėjus kviečiame susisiekti su Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos sporto reikalų vicepirmininku Arvydu Bubuliu (el. paštu arvisb@hotmail.com) arba rašykite ŠALFASS tiesiogiai el. paštu rytupakrante@yahoo.com, jeigu norite dalyvauti šiose varžybose. PLSŽ programoje bus apie 30 sporto šakų (visas sąrašas skelbiamas mūsų tinklalapyje www.salfass.org), tikimasi, kad visiems žaidynių dalyviams, atvykstantiems iš užsienio šalių, kaip ir anksčiau, Pasaulio lietuvių sporto šventės metu bus apmokėti viešbučiai. Taip pat jau ieškome rėmėjų, kurie padengtų bent dalį Amerikos lietuvių sportininkų kelionės išlaidų.

Kokie dar klausimai, be ŠALFASS rengiamų varžybų, buvo svarstomi kasmetiniame sąjungos narių posėdyje Cleveland-OH? Kuo dar užsiima Jūsų vadovaujama organizacija?

Visus metus nuo praėjusio ŠALFASS suvažiavimo 2011 m. iki dabar svarstėme daugiau nei 60 metų buvusio ilgamečio mūsų sąjungos gen. sekretoriaus A. Bielskaus kaupto archyvo likimą, dauguma organizacijos narių pritarė Centro valdybos sprendimui visus dokumentus tolimesniam saugojimui perduoti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui Čikagoje. Šiuo metu apie 15 dėžių medžiaga yra skirstoma ir tvarkoma šiai organizacijai talkinančių specialistų, netolimoje ateityje visuomenė galės plačiau susipažinti su ŠALFASS istorija. Archyvo kopijos bus perduotos ir Lietuvoje esančiam Sporto muziejui, taip pat VDU Lietuvių išeivijos institutui Kaune. Daug diskutuota apie ŠALFASS Šlovės arenos perspektyvas, nutarta visus mūsų sąjungos Garbės narius įtraukti į oficialų internetinį puslapį. Baigtas paruošti ir išsamus straipsnis apie ŠALFASS istoriją Lietuvos sporto enciklopedijai, kuris netrukus bus persiųstas į Vilnių. Galbūt daugelis AL skaitytojų nežino, tačiau mes glaudžiai bendradarbiaujame ir su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, padedame rengti atskirus krepšinio ir kitų sporto šakų turnyrus, neįeinančius į oficialų mūsų sąjungos varžybų kalendorių. Štai vos prieš mėnesį Connecticut valstijoje vyko kasmetinės V. Eidukaičio memorialinės krepšinio varžybos, kurias laimėjo vietos lietuvių ekipa – ŠALFASS Rytų apygarda prisidėjo ir prie šio turnyro ruošos. Jau kelinti metai kartu su diplomatais iš Lietuvos organizuojame „Ambasados“ taurės pirmenybes Vašingtone. 2013 metų kovo 30 d. (šeštadienį) vyks jubiliejinės, 10-osios tokios varžybos. Skyrėme medalius tiek Čikagos, tiek Niujorko maratonuose dalyvavusiems Amerikos lietuvių bėgikams, šią savaitę susitarėme su Šarūno Marčiulionio ir Arvydo Sabonio įkurtu Krepšinio ateities fondu dėl Mariaus Markevičiaus neseniai sukurto filmo „Kita svajonių komanda“ DVD platinimo už Atlanto.

Dėkoju, sėkmės darbuose ir gražių ateinančių švenčių Amerikos lietuviams sportininkams!

metinissuvaziavimasnuotraukos_Page_3

 Deivio Pavasario nuotr. ŠALFASS suvažiavimo dalyviai lapkričio 17 d. Cleveland (OH)

metinissuvaziavimasnuotraukos_Page_1

Vaivos Gelažauskaitės nuotr. Lapkričio 10 d. (šeštadienį) CT valstijoje įvyko kasmetinis memorialinis V. Eidukaičio lietuvių komandų krepšinio turnyras…finale New Jersey „Liepsną“ įveikusi vietos ekipa (mėlynais marškinėliais) tapo tradicinių varžybų nugalėtoja

metinissuvaziavimasnuotraukos_Page_2

 Šio turnyro metu draugiškas rungtynes sužaidė ir dvi iš Rytų pakrantėje gyvenančių lietuvaičių sudarytos merginų komandos – po inirtingos kovos laimėjo „baltoji“ ekipa 25:22

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/kasmetiniame-salfass-suvaziavime-inovatoriski-sprendimai/