Kasmetinis ŠALFASS suvažiavimas Klivlande nubrėžė ateinančių metų gaires

Kaip įprasta kiekvienų metų rudenį, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) delegatai rinkosi Vidurio Amerikos didmiestyje Klyvlende. Šiemet stambiausios išeivijos sporto mėgėjų sąjungos posėdis sutapo su Klivlando lietuvių dienų savaitgaliu. Šeštadienio rytmetį Toronto, Hamiltono, Niujorko, Detroito, Čikagos, Portlando ir vietinės bendruomenės sporto klubų atstovai rinkosi Lietuvių klube aptarti praeito sezono varžybų rezultatų, organizacinių iššūkių bei einamųjų reikalų. Suplanuotas ateinančių metų varžybų kalendorius, ŠALFASS „Šlovės arenos“ (Hall of Fame) plėtra, suburtas dalyvavimo X pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (PLSŽ) Kaune organizacinis komitetas.

Skaityti daugiau

Print

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/kasmetinis-salfass-suvaziavimas-klivlande-nubreze-ateinanciu-metu-gaires/