Sporto Metų proga Vašingtone – lietuvių šachmatų turnyras

 

Kaip žinia, 2017-ieji Lietuvoje oficialiai pavadinti Sporto metais, taigi ir išeivijos lietuviai stengiasi prisidėti prie savo tautiečių gimtinėje parodytos iniciatyvos. LR ambasados patalpose vasario 18-ąją Vašingtone įvyko pirmasis lietuvių šachmatininkų turnyras, kuris buvo skirtas 99-osioms mūsų šalies Nepriklausomybės metinėms pažymėti. Suaugusiųjų tarpe pirmą vietą užėmė šio inovacinio turnyro organizatorius bei Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos Šachmatų sekcijos vadovas Visvydas Matulis. Nuo jo nedaug atsiliko Ema Klimaitė, kuri dar būdama 12-os – Lietuvoje – tarp merginų laimėjo pirmąją vietą. Vaikų turnyrą laimėjo Vašingtono lituanistinės K.Donelaičio mokyklos 4-os klasės mokinys Matas Bujanauskas, o antrąją vietą užėmė Lukas Jackūnas. ŠALFASS skirtus proginius medalius JAV sostinėje šį savaitgalį apsilankiusi Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė įteikė laimėtojams Visvydui Matuliui ir Matui Bujanauskui. Tuo tarpu Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas sekančią dieną vykusiame oficialiame Vasario 16-osios minėjime pasveikino šią iniciatyvą ir tikėjosi, kad šis turnyras taps tradiciniu. Organizatorių nuotraukose 1) Lukas Jackūnas spaudžia ranką vaikų turnyro nugalėtojui Matui Bujanauskui ir 2) JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen įteikia aukso medalį vaikų šachmatų turnyro laimėtojui Matui Bujanauskui (antra iš dešinės stovi Ema Klimaitė, užėmusi antrąją vietą suaugusiųjų turnyre).

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/sporto-metu-proga-vasingtone-lietuviu-sachmatu-turnyras/