Vytautas Norkus

VYTAUTAS NORKUS (WATERBURY, CT)

vytautas norkusVytautas Norkus gimė Kaune 1921 m. sausio 28 d. batsiuvio Juozo Norkaus ir namų šeimininkės Joanos Stanaitytės-Norkienės šeimoje. Vytautas gimtajame mieste mokėsi Aušros berniukų gimnazijoje, vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universitete Fizinio auklėjimo specialybės. Dėja, mokslų jam Lietuvoje pabaigti neteko, nes prasidėjus karui su šeima pasitraukė į Vokietiją, kur įsidarbino YMCA sporto klube, keliaudamas po įvairias stovyklas mokė jaunimą žaisti krepšinį.

Vytautas visą gyvenimą skyrė daug dėmesio sportui, dar būdamas Lietuvoje priklausė „Grandies“ lietuvių atletų klubui, nuo pat jaunystės žaidė krepšinį, tenisą, mokykloje taip pat bėgo trumpąsias distancijas ir šoko į tolį.

1938-ais metais Vytautas buvo pakviestas į Lietuvos krepšinio vyrų rinktinę. Kartu su ja 1939-aisiais kaimyninėje Latvijoje vykusiame Europos krepšinio čempionate iškovojo aukso medalius. Iš tų metų čempionato Vytautas Norkus labiausiai prisimena rungtynes prieš suomius, kuomet jis įmetė šimtąjį tašką (o didelis skirtumas tais laikais buvo itin retas… tądien lietuviai nugalėjo Suomiją 112:9 – red.past.).

Kuomet 1945 metais Vytautui Norkui teko trauktis į Vokietiją, jis ir užsienyje neapleido sporto. Žaidė vienoje pajėgiausių tuo metu išeivijos lietuvių krepšinio komandų „Šarūnas“.

1949-aisiais kartu su broliu Algirdu Vytautas atvyko į JAV, apsigyveno Connecticut lietuvių „sostinėje“ Waterbury. Atvykęs į Naująją Angliją, V. Norkus keliems metams įsidarbino vietinėje kepykloje, vėliau iki pensijos (33 metus) dirbo „Uniroyal“ firmoje Naugatuck mieste.

Laurynas su Norkais1955-ais metais viename iš lietuviškų renginių Vytautas sutiko savo būsimą žmoną Eleną, su kuria apsivedė 1962 m. ir iki šiol kartu gyvena Waterbury miestelyje. Jie užaugino dukrą Rūtą, kuri šiuo metu su amerikiečiu vyru dr. John Nafziger gyvena Fairfax mieste Virginia valstijoje.

1989-ais metais Vytautui pavyko sugrįžti į Lietuvą, kuomet kartu su kitais legendinės 1939-ųjų metų komandos nariais buvo pakviestas į Kaune vykusią ceremoniją, skirtą istorinio Lietuvos sporto laimėjimo jubiliejui pažymėti.

Gyvendamas JAV, Vytautas įstojo į „Lietuvos Vyčių“ ir Connecticut Lietuvių Sporto Klubo organizacijas, jis aktyviai sportavo net iki 70-ties metų amžiaus. V. Norkus dar ir šiandien seka visas Lietuvos naujienas, o ypač sportinės tematikos.

Eugenija Misevičienė
2012 m.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/vytautas-norkus/