Detroite įvyks krepšinio jaunių turnyras

kovas_logoIšankstinė registracija Detroit’o Jaunių krepšinio turnyrui laukiama iki kovo 31 d. Turnyras įvyks 2014 m. gegužes 17 – 18 dd.

Kontaktas per e-paštą
Paulius Butkunas – pab21chrysler.com
arba
Mykolas Abarius – mabarius@pagac.com

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/detroite-jauniu-turnyras/